Archives for Bez kategorii category

Elektromagnetyczny włącznik rozrusznika

Elektromagnetyczny włącznik rozrusznika jest to prosty przekaźnik zapewniający prawidłowe sprzęganie rozrusznika z kołem zamachowym silnika spalinowego bez względu na sposób wciskania pedału lub przycisku włączającego rozrusznik. Ponadto przekaźnik taki pozwala na skrócenie do minimum długości odgałęzienia doprowadzającego prad o dużym natężeniu do uzwojeń rozrusznika, pozostawiając pełną swobodę w wyborze miejsca osadzenia przycisku włączającego rozrusznik, ponieważ zadania takiego przycisku sprowadzają sie do okresowego zamykania obwodu zasilającego przekaźnik prądem o niewielkim natężeniu. Wskutek wciśnięcia przycisku włączającego rozrusznik rozpoczyna się zasilanie elektromagnesu włącznika prądem o niewielkim natężeniu, przepływającym jednocześnie przez uzwojenie wzbudzenia rozrusznika. Powoduje to powolne obracanie się wirnika, przy czym jednocześnie elektromagnes włącznika zmuszając swój rdzeń do poosiowego przesuwania się za pośrednictwem dźwigni włączającej zazębia napędzające kółko zębate z wieńcem zębatym koła zamachowego. Dopiero po zupełnym zazębieniu się kółka z wieńcem zębatym rdzeń elektromagnesu przesuwa się do skrajnego położenia roboczego i zwiera styki zamykajace obwód zasilania uzwojeń rozrusznika prądem o pelnym natężeniu roboczym.
Hamulec rozrusznika, przeważnie jedno- lub wielotarczowy, działa podobnie jak zwykły cierny mechanizm hamulcowy. Read more… »

Rozrusznik o przesuwnym wirniku

Bezwładnościowe urządzenie sprzęgające rozrusznika o dużej mocy ma zwykle zamiast sprężyny amortyzującej cierne sprzęgło wielotarczowe, pracujące z poślizgiem w razie przeciążenia.
Rozrusznik o przesuwnym wirniku wyróżnia sie brakiem wydzielonego urządzenia sprzęgającego, którego zadania spełnia wirnik wykonujący ograniczone ruchy poosiowe. Napędzające koło zębate jest związane z wałkiem wirnika za pośrednictwem ciernego sprzęgła amortyzującego, prze ważnie wielotarczowego. Magneśnica rozrusznika składa się z trzech uzwojeń dwóch szeregowych (głównego i rozruchowego) oraz bocznikowego (podtrzymującego). Długość komutatora jest znaczna, dzięki czemu Szczotki osadzone w nieruchomych trzymaczach mogą z nim współpracować bez względu na chwilowe położenie wirnika.
Jak długo rozrusznik nie pracuje, tak długo jego wirnik wskutek nacisku sprężyny pozostaje w położeniu nieco przesuniętym w odniesieniu do pola wzbudzenia. W takiej sytuacji napędzające kółko zębate jest utrzymywane w pewnej odległości od wieńca zębatego koła zamachowego.
Wciśnięcie przycisku włączającego rozrusznik (tzw. Read more… »

Mechaniczne urządzenie sprzęgające

Jeżeli zęby napędzającego kółka rozrusznika zamiast wsunąć się we wnęki międzyzębne wieńca koła zamachowego oprą się o jego zęby, przekładnia nie zazębia się, a jedynie sprężyna śrubowa jest ściskana coraz silniej. W takim przypadku najpierw dźwignia włączająca zwiera styki włącznika i dopiero kiedy wirnik rozrusznika zaczyna się obracać, napędzające kółko zębate pod naciskiem sprężyny zazębia się z wieńcem zębatym koła zamachowego.
Mechaniczne urządzenie sprzęgające jest zaopatrzone w sprzęgło jednokierunkowe, wbudowane w piaście napędzającego koła zębatego i umożliwiające jedynie przekazywanie napędu od rozrusznika na wał korbowy. Jeżeli po uruchomieniu silnika jego wal korbowy zwiększając gwą prędkość obrotową usiłuje napędzać rozrusznik, sprzęgło jednokierunkowe samoczynnie się rozłącza i odtąd napędzające kółko zębate obraca się szybciej niż zabierak i wirnik rozrusznika.
Wskutek zwolnienia przycisku włączającego rozrusznik lub pedału dźwignia włączająca powraca do pozycji spoczynkowej, czyli najpierw rozwierają się styki włącznika (przerywając zasilanie prądem rozrusznika), a następnie sprężyna śrubowa odciąga napędzające kółko zębate, wyzębiając je z wieńca zębatego koła zamachowego,
Bezwładnościowe urządzenie sprzęgające. Napędzające kółko zębate zazębia się z wieńcem zębatym koła zamachowego wskutek swej bezwładności, w okresie kiedy zaczyna już obracać sie wirnik włączonego rozrusznika.
Uzyskuje sie to dzięki osadzeniu napędzającego kółka zębatego na wałku wirnika za pośrednictwem specjalnego gwintu wielozwojowego na zewnętrznej ściance cylindrycznej tulei suwliwie dopasowanej do wałka i połączonej z nim sprężyną amortyzującą. Często bezwładność napędzającego kółka zębatego zwiększa specjalny ciężarek. Read more… »

Prędkość rozruchu silnika spalinowego

Prędkość rozruchu silnika spalinowego jest z reguły wielokrotnie mniejsza niż prędkość obrotowa wirnika, przy której rozrusznik rozwija pełną moc. Z tego względu rozrusznik elektryczny z zasady napędza wał korbowy za pośrednictwem przekładni dość dużym przełożeniu zwalniającym, która może być wykonana jako :
– przekładnia jednostopniowa; napędzające kółko zębate rozrusznika jest związane bezpośrednio z wałkiem jego wirnika ; przełożenie zwalniające wynika ze stosunku liczby zębów wieńca zębatego na kole zamachowym do liczby zębów napędzającego kółka zębatego rozrusznika; zależnie od rodzaju silnika i typu rozrusznika przełożenie zwalniające wynosi 8. . . 16, przy czym napędzające kółko zębate rozrusznika ma z reguły nieparzystą liczbę zębów, przeważnie w zakresie 7 . Read more… »