Konstrukcja tłumika szmerów ssania oraz filtru powietrza

Tagi: , ,

Stosuje się filtr lub filtry powietrza, które powinny możliwie jak najdokładniej oczyszczać powietrze napływające do rury ssącej.
Opory przepływu powietrza przez filtr powinny być oczy wiście jak najmniejsze, ponieważ inaczej wydatnie zmniejsza się napełnienie cylindrów mieszanką lub czystym powietrzem.
Opory przepływu powietrza przez czysty filtr, przy znamionowym obciążeniu silnika nie przekraczają 50. , 270 mm słupa wody. Jeżeli wkład filtru wskutek zanieczyszczenia traci Częściowo przepuszczalność, opory przepływu wzrastają, co wydatnie zmniejsza napełnienie cylindrów.
Wielkość filtru powietrza dobiera się odpowiednio do zapotrzebowania silnika na powietrze, stopnia zanieczyszczenia filtrowanego powietrza oraz pojemności wkładu filtrującego, Filtr powinien pobierać powietrze z otoczenia w takim miejscu, gdzie zawartość pyłu oraz wody w powietrzu jest możliwie mała. Szczególnie ważne jest zabezpieczenie zasysanego powietrza przed pyłem podnoszącym się spod kół pojazdu i od opadów atmosferycznych. Z tego względu w pojeździe terenowym, w ciągniku rolniczym lub w maszynie drogowej powietrze do filtru pobierane jest zwykle za pomocą długiej pionowej rury, na znacznej wysokości nad nawierzchni ą.
Samochody osobowe wyposaża się przeważnie w filtry powietrza zespolone z tłumikami szmerów ssania. Są to na ogól dość duże zespoły, których wykonania zależą zwykle od miejsca wbudowania,
Konstrukcja tłumika szmerów ssania oraz filtru powietrza ma istotny wpływ na osiągi silnika, zwłaszcza szybkobieżnego dwusuwowego lub czterosuwowego wyczynowego, ze względu na wykorzystywanie pulsowania słupa powietrza w przewodzie ssącym do polepszania napełnienia cylindrów silnika. Dotyczy to szczególnie mocy silnika i zużycia paliwa. Natomiast do szybkobieżnego silnika o niewielkiej liczbie cylindrów (cztery lub mniej) filtr powietrza dobiera się raczej zależnie od pojemności skokowej cylindra niż od pojemności skokowej silnika. Silniki takie maja na ogół duże filtry, większe niż wynikałoby to z ich pojemności skokowej.
zanieczyszczeń z powietrza, wśród filtrów powietrza spotykanych w osprzęcie silników samochodowych rozróżnia się zwykle dwie odmiany podstawowe:
— filtr pochłaniający — powietrze przenika przez wkład filtrujący, w którym zanieczyszczenia zostają wychwycone i zatrzymane; filtry pochłaniające cechuje duża zdolność do zatrzymywania drobnoziarnistego pyłu, a zatem i do dość dokładnego oczyszczania powietrza bez względu na intensywność jego przepływu ; wadą filtru pochłaniającego jest stosunkowo szybkie zanieczyszczenie się wkładu ; stwarza to konieczność częstego czyszczenia lub wymieniania wkładu filtrującego ; w miarę zwiększania się stopnia zanieczyszczenia wkładu filtru pochłaniającego rosną opory przepływu oraz maleje sprawność filtru; najbardziej udane modele filtrów pochłaniających o wkładach papierowych — wychwytują do 99,8% zanieczyszczeń zawartych w powietrzu, [patrz też: żuraw warsztatowy Warszawa, taśmy transportujące, żuraw warsztatowy ]
— filtr oddzielający — wkład filtrujący oddziela od powietrza zanieczyszczenia, które następnie usuwane są na zewnątrz filtru lub gromadzą sie w specjalnym osadniku; wkład filtru oddzielającego cechuje zwykle zdolność do samooczyszczania się, dzięki czemu przez długi okres czasu filtr nie wymaga w ogóle obsługi ; sprawność filtru oddzielającego jest przeważnie stosunkowo niska i w znacznym stopniu zależy od intensywności przepływu powietrza ; zwykle filtr oddzielający działa z zadowalającą sprawnością jedynie wówczas, kiedy prędkości przepływu powietrza nie wykraczają poza określony, dość wąski zakres; natomiast w razie zwiększania lub zmniejszania intensywności przepływu powietrza sprawność filtru oddzielającego coraz bardziej ma leje; w zasadzie samochodowe filtry oddzielające służą jedynie do usuwania zanieczyszczeń o stosunkowo dużej ziarnistości,
[przypisy: bmw bawaria otomoto, getin leasing poleasingowe, getin poleasingowe ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: bmw bawaria otomoto getin leasing poleasingowe getin poleasingowe