Mechanika tarcia płynnego

Tagi: , ,

Mokry wychwytujący filtr powietrza ma wkład wykonany z blach labiryntowych, cienkich wiórów metalowych lub niekiedy z metalowych pierścionków wypełniających pojemniki z siatki metalowej. Tego rodzaju wkład przed założeniem do obudowy filtru zwilża się obficie olejem. Powietrze zasysane przez silnik przepływa przez kręte kanaliki i szczeliny pomiędzy powleczonymi olejem elementami wkładu, rozdzielone na bardzo drobne strugi, zmieniające wielokrotnie kierunek przepływu. Cząstki pyłu unoszone przez powietrze osadzają się na zwilżonych olejem powierzchniach.
Istotne wady mokrego filtru powietrza to bardzo mała chłonność i niewielka sprawność, ponieważ filtr wychwytuje tylko do zanieczyszczeń z powietrza. W miarę zanieczyszczania się wkładu znacznie wzrastają opory przepływu i jeszcze bardziej maleje sprawność filtru. Mokry, wychwytujący filtr powietrza wymaga Częstej obsługi, polegającej na dokładnym przemyciu wkładu i ponownym nasyceniu go olejem. Mokre filtry powietrza spotyka się obecnie tylko w osprzęcie silników motocykli, mikrosamochodów oraz tanich samochodów z silnikami dwusuwowymi. np. silników ciągnikowy . Tego rodzaju filtr powietrza nie nadaje się do silnika rozległym zakresie użytecznych prędkości biegu, ponieważ sprawność filtru zależy w znacznym stopniu od chwilowe prędkości obrotowej wału korbowego i od obciążenia silni a.
Odśrodkowy filtr powietrza (cyklon) usuwa zanieczyszczenia znajdujące się w strumieniu zasysanego powietrza wyłącznie przez wytrącanie, dzięki oddziaływaniu sił odśrodkowych. Powietrze napływające do filtru ulega silnemu zawirowaniu wskutek stycznego doprowadzenia do wnętrza.
Uzyskanie warunków tarcia płynnego zależy nie tylko od względnej prędkości poślizgu pracujących powierzchni po sobie, ale również od ich kształtów geometrycznych, rozkładu i wielkości nacisków jednostkowych oraz lepkości smaru. W warunkach tarcia płynnego, teoretycznie części w ogóle nie zużywają się wskutek ścierania mechanicznego, ponieważ nie stykają się one bezpośrednio ze sobą. Jeżeli natomiast gdziekolwiek ciągłość warstewki smaru ulegnie przerwaniu, a wiec jeżeli choćby chwilowo zaistnieją warunki tarcia półpłynnego lub półsuchego, od razu zaczyna się mechaniczne ścieranie pracujących powierzchni,
Mechanikę tarcia płynnego można wytłumaczyć w ten sposób, że warstwa oleju pomiędzy pracującymi powierzchniami składa się z kilku elementarnych warstewek, z których warstewki stykające sie bezpośrednio z powierzchniami są nieruchome, a pośrednie ślizgają się po sobie. Również i w warunkach tarcia płynnego wywiązują się pewne ilości ciepła wskutek tarcia wewnętrznego pomiędzy cząstkami oleju. W razie dużych prędkości poślizgu i znacznych nacisków jednostkowych, np. w łożyskach korbowych i głównych silnika, doprowadzany smar służy dodatkowo jako środek chłodzący, odprowadzający wytwarzające się ciepło. Smar w łożyskach tocznych spełnia podobne zadania jak pomiędzy częściami współpracującymi ślizgowo. W łożyskach tocznych elementy toczne nie tracą nigdy styku ze swymi bieżniami, dzięki czemu potrzebne są znacznie mniejsze ilości oleju niż np. w łożyskach ślizgowych. Smar w łożysku tocznym zmniejsza opory tarcia tocznego pomiędzy ściskanymi elementami, powstające wskutek odkształcania się elementów tocznych i ich bieżni w miejscach styku. Odprowadzanie wywiązującego się ciepła ma tu znacznie mniejsze znaczenie niż w podobnych łożyskach ślizgowych. Na pracujące powierzchnie poruszających sie części silnika samochodowego olej jest doprowadzany pod ciśnieniem lub przez rozbryzgiwanie. Przy smarowaniu pod ciśnieniem istotne znaczenie ma wybór miejsca doprowadzenia oleju pomiędzy powierzchnie pracujące. Olej nie powinien być nigdy doprowadzany w miejscu, gdzie istnieje klin smarowy i panuje znaczne ciśnienie. Olej powinien dopływać przed klinem, w miejscu gdzie utrzymują się niewielkie naciski jednostkowe. [hasła pokrewne: blinatumomab, mechanizm zwrotniczy, wynajem samochodow warszawa ]
[podobne: getin leasing katowice, światła asymetryczne, nivette używane ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: getin leasing katowice nivette używane światła asymetryczne