Rozruszniki nieelektryczne

Podczas uruchamiania silnika prąd przeplywa przez główne uzwojenie prądowe oraz przez uzwojenie bocznikowe. Kiedy silnik samochodu już pracuje, w uzwojeniu bocznikowym jest indukowany prąd elektryczny pobierany do ładowania akumulatora i zasilania instalacji elektrycznej.
Brak akumulatora odpowiedniej pojemności w pojeździe samochodowym uniemożliwia uruchamianie silnika napędowego przy użyciu rozrusznika elektrycznego. Z tego względu w pojazdach bez elektrycznych akumulatorów lub z akumulatorami o niewielkich pojemnościach, tłokowe silniki nowe wyposaża się w rozruszniki nieelektryczne. Z uwagi na zasadę działania wśród rozruszników nieelektrycznych rozróżnia sie spalinowe, bezwładnościowe, hydrauliczne oraz pneumatyczne.
Rozrusznik spalinowy jest to prosty silnik tłokowy typu motocyklowego, przeważnie jednocylindrowy lub rzadziej dwucylindrowy, najczęściej dwusuwowy, z reguły o zaplonie iskrownikowym i uruchamiany ręcznie. Rozruszniki spalinowe spotyka się głównie w osprzęcie dużych silników wysokoprężnych, napędzających ciągniki gąsienicowe, samobieżne maszyny budowlane itp.
Rozrusznik bezwładnościowy (zamachowy) jest to urządzenie mechaniczne kumulujące przez pewien okres czasu energię kinetyczną z zewnątrz, a następnie przekręcające koło zamachowe uruchamianego silnika kosztem nagromadzonej energii kinetycznej. Read more… »

Specjalne zespoły prądotwórcze i rozruchowe

Po wciśnięciu przycisku włącznika rozruchu rozpoczyna się zasilanie elektromagnetycznego włącznika rozrusznika. W pierwszej fazie wciągania rdzenia elektromagnesu kotwica włącznika zwiera tylko lewy zestyk wskutek czego prąd zaczyna płynąć przez uzwojenie pomocnicze UPI i wirnik rozrusznika, a ponadto przez uzwojenie podtrzymujące U Tl. Od tej chwili wirnik rozrusznika obraca się powoli i zbliża do koła zamachowego, co powoduje zazębienie się jego kółka napędzającego z kołem zamachowym. Dopiero kiedy kółko napędzające już prawie zupełnie wsunie się w wieniec koła zamachowego, kotwica włącznika elektromagnetycznego zwiera również i prawy zestyk, wskutek czego poprzez przewód łączący zacisk rozrusznika i z zaciskiem rozrusznika prąd zaczyna płynąć przez uzwojenie włącznika rozrusznika, który włącza się 12 V lub 3 V w instalacji fi , moc znamionowa maksymalna (np. 0,4, lub 3 KM).
Dane charakterystyczne rozrusznika są często podawane jako charakterystyki , czyli w postaci krzywych informujących o określonych właściwościach rozrusznika odpowiednio do pojemności akumulatorów stosowanych do jego zasilania. Read more… »

Zęby wieńca

Jeżeli zęby kółka napędzającego natrafią na zęby wieńca (zamiast na wnęki pomiędzy nimi), zazębienie kółka z wieńcem nieco się opóźnia, aż kółko zostanie odpowiednio przekręcone przez powoli obracający się wirnik. Zapewnia to w każdej sytuacji płynne zazębienie się kółka z wieńcem — bez jakichkolwiek uderzeń.
Bezpośrednio przed zupełnym wsunięciem zębów napędzającego kółka zębatego pomiędzy zęby wieńca koła zamachowego, przemieszczający się wraz z rdzeniem elektromagnesu włącznika mostek kontaktowy zamyka obwód zasilania Uzwojenia wzbudzenia rozrusznika prądem o pełnym natężeniu roboczym, czyli rozrusznik zaczyna rozwijać pełny moment obrotowy. Wprawdzie jednocześnie prąd przestaje płynąć przez uzwojenie wciągające włącznika elektromagnetycznego, lecz kółko napędzające pozostaje w zazębieniu z wieńcem koła zamachowego dzięki oddziaływaniu pola magnetycznego wytwarzanego przez uzwojenie podtrzymujące, którym odtąd płynie prąd O niewielkim natężeniu.
Kiedy silnik spalinowy zacznie już pracować, prędkość obrotowa walu korbowego szybko wzrasta. Skoro tylko podwyższająca Się prędkość wirowania napędzającego kółka zębatego przekroczy prędkość obrotowa wirnika, wskutek zaniku nacisku kółka rozłącza się sprzęgło wielotarczowe i od tej chwili zazębione nadal z wieńcem kółko zębate wiruje swobodnie — szybciej niż wirnik.
Dopiero po zwolnieniu włącznika rozruchu ustaje przepływ prądu przez uzwojenie elektromagnesu przekaźnika oraz uzwojenie podtrzymujace włącznika elektromagnetycznego. Umożliwia to rozprężającej się sprężynie wyłączającej wyzębienie napędzającego kółka zębatego z wieńca kola zamachowego i przesuniecie mostka kontaktowego w pozycje spoczynkową — czyli przerwanie przepływu prądu przez uzwojenie wzbudzenia rozrusznika. Read more… »

Miska olejowa

Główny kanał oleju w kadłubie silnika rozprowadza olej poprzez kanały do łożysk głównych wału korbowego oraz wału rozrządu, a ponadto przeważnie i do łożyskowania dźwigienek zaworów w głowicy (tylko w silnikach górnozaworowych). Często z kanału głównego olej dopływa do ciśnieniomierza kontrolnego oraz do filtru bocznikowego. Niekiedy, zwłaszcza w silnikach wysokoprężnych, p0d ciśnieniem smarowane są również i łożyska sworzni tłokowych w główkach korbowodów, przy czym olej doprowadzany jest od łożysk karbowych poprzez kanały.
System suchej miski Olejowej. Silnik pojazdu terenowego, z uwagi na silne kołysanie lub długotrwałe przechylenie podczas pracy (co powoduje zakłócenia w działaniu pompy oleju) wyposaża się zwykle w tzw. układ smarowania z suchą miską olejowa. Read more… »

Układy smarowania i ich podzespoły

Wadą spieków, jest mała ich udarność, w związku z czym używa się je prawie wyłącznie w postaci tulejek. Porowate tulejki ze spiekanych proszków metali wykonywane są od razu na gotowy wymiar (w formach). Obróbka wiórowa takiej tulejki zwykłymi metodami, a zwłaszcza rozwiercanie, jest niedopuszczalna ze względu na zagniatanie i zapychanie wylotów porowatości strukturalnych, co utrudnia wydostawanie się smaru na współpracującą ślizgowo powierzchnię. Tulejki z tekstolitu, po obrobieniu na ostateczne wymiary przez skrawanie, jeszcze przed założeniem nasyca sie podgrzanym olejem przez kilkanaście godzin. Tulejki takie utrzymują dobrze smar i pracują zadowalająco przez długie okresy czasu bez konieczności uzupełniania ubytku smaru. Read more… »

Olej silnikowy

Do smarowania silników samochodowych używa się powszechnie specjalnych gatunków oleju, tzw. olejów silnikowych, charakteryzujących się określonymi cechami; najważniejsze z nich to:
— lepkość, mierzona w OE lub w centistokesach, wskaźnik lepkości (indeks wiskozowy) charakteryzujący zmienność lepkości oleju w zależności od temperatury oleju; olej jest tym lepszy, im mniej jego lepkość sie zmienia wraz ze zmianą temperatury,
— temperatura krzepnięcia — temperatura ta powinna być jak najniższa, ponieważ polepsza to gotowość techniczną silnika i ułatwia jego rozruch w niskiej temperaturze otoczenia,
— temperatura zapłonu, tj, temperatura, w której olej paruje, a jego pary zmieszane z powietrzem zapalają się nad lustrem oleju, w razie zbliżenia otwartego płomienia,
— zawartość zanieczyszczeń mechanicznych, kwasów, zasad oraz wody; olej silnikowy w zasadzie powinien być całkowicie wolny od wszelkich zanieczyszczeń.
Uszlachetniony olej silnikowy. Wysokojakościowe gatunki olejów silnikowych różnią się od zwykłych tym, że zawierają uszlachetniające dodatki chemiczne, tzw. inhibitory, polepszające rozmaite własności olejów. Zadania inhibitorów mogą być bardzo różne odpowiednio do przeznaczenia danego gatunku oleju. Read more… »

Mechanika tarcia płynnego

Mokry wychwytujący filtr powietrza ma wkład wykonany z blach labiryntowych, cienkich wiórów metalowych lub niekiedy z metalowych pierścionków wypełniających pojemniki z siatki metalowej. Tego rodzaju wkład przed założeniem do obudowy filtru zwilża się obficie olejem. Powietrze zasysane przez silnik przepływa przez kręte kanaliki i szczeliny pomiędzy powleczonymi olejem elementami wkładu, rozdzielone na bardzo drobne strugi, zmieniające wielokrotnie kierunek przepływu. Cząstki pyłu unoszone przez powietrze osadzają się na zwilżonych olejem powierzchniach.
Istotne wady mokrego filtru powietrza to bardzo mała chłonność i niewielka sprawność, ponieważ filtr wychwytuje tylko do zanieczyszczeń z powietrza. W miarę zanieczyszczania się wkładu znacznie wzrastają opory przepływu i jeszcze bardziej maleje sprawność filtru. Read more… »

Rodzaje filtrów powietrza

Przeważnie filtry powietrza spotykane w osprzęcie silników samochodowych są zespołami złożonymi, zawierającymi wkłady oddzielające i pochłaniające. Wkład oddzielający spełnia zadania filtru wstępnego, a wkład pochłaniający — filtru dokładnego oczyszczania. Wstępne filtry powietrza wykonywane są z reguły jako odśrodkowe. Ze względu na konstrukcję, filtry powietrza o wkładach pochłaniających można podzielić na — filtry suche, mokre wychwytujące oraz mokre wypłukujące.
Suchy filtr powietrza pracuje bez udziału jakichkolwiek cieczy ułatwiających wychwytywanie zanieczyszczeń z powietrza. Wkłady filtrów suchych są wykonywane z filcu, flaneli lub innych tkanin albo ze specjalnego, porowatego papieru chłonnego. Read more… »

Filtry oleju

Olej krążący w silniku zanieczyszczają ścierane z pracujących powierzchni części opiłki i cząstki osadów (nagaru, popiołu, kleistych osadów itd.). Gdyby poruszające się części silnika współpracowały ze sobą tylko w warunkach tarcia płynnego, wówczas zawarte w oleju zanieczyszczenia o ziarnistości mniejszej niż minimalne luzy pomiędzy współpracującymi powierzchniami nie przyczyniałyby sie w zasadzie do zużycia części. Ponieważ jednak w praktyce, (np. podczas rozruchu lub nawet w czasie pracy silnika), niektóre jego części współpracują w warunkach tarcia półpłynnego, nawet bardzo drobne zanieczyszczenia mechaniczne w oleju wzmagają zawsze zużycie części silnika. Z tego względu podczas pracy silnika z krążącego w nim oleju powinny być wychwytywane jak najczęściej wszelkie zanieczyszczenia. Read more… »

Chłodnice oleju

Gdy chodzi o silnik użytkowany w klimacie umiarkowanym, chłodzenie pośrednie oleju jest korzystniejsze niż bezpośrednie. Po rozruchu silnika ciecz chłodząca nagrzewa się bowiem znacznie szybciej niż olej i w okresie tym chłodnica oleju działa jako nagrzewnica oleju. Zapewnia to szybkie doprowadzenie silnika do stanu równowagi cieplnej, a więc i szybkie stworzenie prawidłowych warunków smarowania części silnika. Natomiast w klimacie gorącym, podczas pracy silnika temperatura cieczy chłodzącej z reguły przekracza 90 oc. Wówczas pośrednie chłodzenie oleju jest niezbyt skuteczne, ze względu na zbyt małą różnicę temperatur pomiędzy wodą a olejem.
Zadania wymiennika ciepła do pośredniego chłodzenia oleju spełnia niekiedy podwójna ścianka kadłuba, w której olej przepływa krętymi kanałami (np. Read more… »