Powietrze do przewietrzania skrzyni korbowej silnika gaźnikowego

Tagi: , ,

Wraz ze spalinami przedostają się do skrzyni korbowej dość duże ilości pary wodnej, która skrapla sie na jej wewnętrznych ściankach. Skropliny te, zakwaszone produktami spalania związków siarki zawartych w paliwie, mieszają się z olejem silnikowym i powodują korozję smarowanych części silnika. W miarę zużywania się silnika intensywność przedmuchów spalin do skrzyni korbowej silnie wzrasta, a właściwości oleju silnikowego coraz szybciej się pogarszają. Wymienione okoliczności zmuszają do stosowania odpowiednich środków opóźniających starzenie się oleju silnikowego, przy czym konstruktorzy ograniczają się najczęściej do zapewnienia dość intensywnego przewietrzania wnętrza skrzyni korbowej oraz komory zaworów silnika. Przewietrzanie silnika polega na odprowadzaniu zanieczyszczonego powietrza ze skrzyni korbowej do atmosfery, przez odpowietrznik, lub na wysysaniu powietrza ze skrzyni korbowej do rury ssącej silnika. W tym ostatnim przypadku stosuje się zwykle odpowiedni króciec wlotowy, umożliwiający swobodne dopływanie czystego powietrza do skrzyni korbowej. Króciec taki zaopatruje się we wkład filtrujący, oddzielajacy z powietrza zanieczyszczenia mechaniczne i zapobiegający przenikaniu kropel wody do wnętrza silnika. W przewodzie odprowadzającym zanieczyszczone powietrze do rury ssącej wbudowuje sie ponadto wkład filtrujący, który wychwytuje kropelki oleju. Odpowietrznik zaopatruje się zwykle w zwężkę, przez którą podczas ruchu samochodu przepływa powietrze wysysające z wnętrza silnika zanieczyszczone powietrze, wytwarzając w skrzyni korbowej podciśnienie dochodzące do 30 mm słupa wody. [więcej w: bramy segmentowe łódź, aluminium 6082, Upadłość transgraniczna ]
Powietrze do przewietrzania skrzyni korbowej silnika gaźnikowego pobiera się często z filtru powietrza i doprowadza sie je znów do filtru, przy czym przewody są dołączone w miejscach, gdzie panują różne ciśnienia. W silniku wysokoprężnym wyposażonym w podciśnieniowy regulator predkości obrotowej powietrze do przewietrzania pobiera się z rury ssącej , zza filtru powietrza, lecz sprzed dławicy nastawnej, a odprowadza się je do rury ssącej za dławicą, gdzie panuje znacznie większe podciśnienie. Aby zapobiec zakłóceniom w działaniu regulatora prędkości obrotowej, w przewodzie wysysającym powietrze ze skrzyni korbowej wbudowuje się zawór kulkowy, zamykający samoczynnie przewód w razie znacznego wzrostu podciśnienia, a więc na okres przymknięcia przepustnicy dławicy nastawnej,
Jeżeli silnik jest wyposażony w pompę podciśnieniową, wytwarzającą podciśnienie w układzie hamulcowym, to wykorzystuje się ją zwykle do przewietrzania silnika. Pompa taka wysysa powietrze ze zbiornika układu podciśnieniowego i wtłacza je do skrzyni korbowej silnika, skąd uchodzi ono przez odpowietrznik do atmosfery.
[więcej w: www gratka samochody, wektor otomoto, pko poleasingowe ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: pko poleasingowe wektor otomoto www gratka samochody