Przechłodzenie silnika

Tagi: , ,

Przechłodzenie silnika przyspiesza jednocześnie zużycie pierścieni tłokowych i gładzi cylindrów silnika gaźnikowego. Przyczyną tego jest wytrącenie się z mieszanki kropelek ciekłego paliwa na gładzi cylindrów. Paliwo to zmywa film olejowy z gładzi pogarszając wydatnie warunki smarowania. Co gorsze, w takiej sytuacji na gładzi cylindrów skrapla się para wodna zawarta w spalinach, a wskutek rozpuszczania się w kondensacie tlenków siarki powstają warunki sprzyjające korozyj nemu zużyciu gładzi i pierścieni tłokowych, o wiele gwałtowniejszemu niż zużycie spowodowane tarciem mechanicznym, Aby zapobiec zużyciu korozyjnemu, gładź cylindrów trzeba utrzymywać w zakresie temperatur powyżej 100 oc, eo osiąga się wówczas, kiedy temperatura cieczy chłodzącej zawiera się w granicach 70. . .80 oc.
Obecnie silniki samochodowe chłodzi się bezpośrednio powietrzem albo pośrednio, za pomocą czynnika odbierającego ciepło od nagrzewających się elementów i oddającego je do powietrza. W obu przypadkach nadmiar ciepła odprowadzany jest od części silnika do powietrza atmosferycznego. Jeżeli silnik jest chłodzony pośrednio, w jego układzie chłodzenia krąży ciecz chłodząca, przeważnie zwykła woda, rzadziej woda z domieszkami dodawanymi w celu podwyższenia temperatury wrzenia lub obniżenia temperatury krzepnięcia roztworu chłodzącego.
Silnik chłodzony wodą cech e charakterystyczne uksztaltowanie kadłuba i głowicy cylindrów lub głowic w taki sposób, że nagrzewające się od gorących spalin ścianki cylindrów i komór spalania są otoczone. płaszczem wodnym. Grubość płaszcza wodnego, a zatem i ilość wody znajdującej się w przestrzeni wodnej silnika powinna być jak najmniejsza. Sprzyja to szybkiemu nagrzewaniu się silnika, a więc skraca do minimum okresy jego pracy, kiedy zużycie części jest najbardziej intensywne. Mała grubość płaszcza wodnego zmusza jednak do zapewniania dość dużej prędkości przepływu wody przez kadłuby i głowice cylindrów, a nawet do kierowania strumieni wody chłodzącej w najsilniej nagrzewające się miejsca.
Podczas przepływu ciepła od tłoka do zewnętrznej ściany kadłuba silnika ustala się charakterystyczny rozkład temperatur, zależny od prędkości przepływu wody. W miarę zwiększania prę kości przepływu wody wzrasta intensywność odprowadzania ciepła od nagrzanych ścianek do wody, nawet pomimo zmniejszania się miejscowych różnic temperatur.
Obieg wymuszony. Typowy układ chłodzenia silnika wodą składa się zwykle z: płaszcza wodnego, który otacza cylindry i komory spalania, chłodnicy wody przekazującej ciepło od gorącej wody do powietrza atmosferycznego, pompy wymuszającej krążenie wody w układzie, wentylatora powodującego intensywny przepływ powietrza przez rdzeń chłodnicy i termostatu regtulującego podczas pracy silnika.
W układzie takim pompa wody, z reguły odśrodkowa, zasysa wodę z dolnego zbiornika chłodnicy i tłoczy ją do kadłuba silnika, skąd przepływa ona poprzez płaszcz wodny do głowicy cylindrów; nieprzerwanie odbierając ciepło od nagrzanych części. Z głowicy woda odpływa przez górny przewód do górnego zbiornika chłodnicy, stąd przesączając się przez rdzeń chłodnicy ścieka do dolnego zbiornika, oddając po drodze pobrane z silnika ciepło do powietrza przepływającego przez rdzeń chłodnicy. [patrz też: bramy segmentowe łódź, aluminium 6082, Upadłość transgraniczna ]
[więcej w: getin leasing katowice, światła asymetryczne, nivette używane ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: getin leasing katowice nivette używane światła asymetryczne