Stosowanie świateł spolaryzowanych

Tagi: , ,

Jeżeli oświetla sie drogę przed samochodem przy użyciu świateł spolaryzowanych, polaryzatorami sa szyby przednie nadwozia (kabin kierowcy) i szyby reflektorów. Dzięki pochyleniu osi polaryzacji pod kątem 450 samochody nadjeżdżające z naprzeciwka mają wiec polaryzatory ustawione wzajemnie pod kątem 900. Kierowca patrząc przez analizator (szybe przednią lub okulary) widzi bez przeszkód światło rzucane przez reflektory własnego pojazdu, lecz światło pojazdu zbliżającego się z naprzeciwka jest dla niego zupełnie niewidoczne, ponieważ drga ono w płaszczyźnie prostopadłej w stosunku do analizatora. W razie nieznacznych choćby odchyleń osi polaryzacji od kąta 450 (np. wskutek bocznego pochylenia samochodu, wadliwego ustawienia polaryzatorów itp.) wygaszanie świateł samochodu nadjeżdżającego z naprzeciwka nie jest jednak zupełne, czyli może nastąpić olśnienie mijających. Współczynnik absorpcji polaryzatorów liniowych wynosi około 500 0. Biorąc jednak praktycznie, przy użyciu żarówek o identycznej mocy oświetlenie jezdni reflektorem rzucającym światło spolaryzowane jest trzykrotnie słabsze w porównaniu ze zwykłym reflektorem. Ponadto cześć strumienia świetlnego ulega depolaryzacji wsku tek odbijania od drogi i przedmiotów znajdujących sie na niej. Aby w razie stosowania światła spolaryzowanego zapewnić widoczność drogi podobną do uzyskiwanej przy użyciu zwykłych reflektorów, trzeba więc zwiększyć moc żarówek reflektora 3. . .4 razy (do 125. . .200 W w stosunku do 35.. . . . . 50 W). Stworzyłoby to konieczność wyposażania samochodów w prądnice o mocach znacznie większych niż obecnie stosowane. Niedogodności tej można uniknąć stosując dwie pary reflektorów — jedną drogowych o niespolaryzowanym świetle i drugą mijania 0 spolaryzowanym świetle. Moc reflektorów pierwszych należaloby nieco zwiększyć (0 10. . .200 0) w celu wyrównania strat w polaryzatorze szyby przedniej (lub okularów). MOC Świateł mijania musiałaby być odpowiednio duża, lecz wobec krótkich okresów ich używania nie miałoby to istotnego znaczenia. Reflektory przeciwmgłowe [więcej w: pko licytacje Warszawa, taśmy transportujące, pko licytacje ]
[patrz też: przegub tracta, japan motors bielsko, pko licytacje ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: japan motors bielsko pko licytacje przegub tracta