Elektromagnetyczny włącznik rozrusznika

Elektromagnetyczny włącznik rozrusznika jest to prosty przekaźnik zapewniający prawidłowe sprzęganie rozrusznika z kołem zamachowym silnika spalinowego bez względu na sposób wciskania pedału lub przycisku włączającego rozrusznik. Ponadto przekaźnik taki pozwala na skrócenie do minimum długości odgałęzienia doprowadzającego prad o dużym natężeniu do uzwojeń rozrusznika, pozostawiając pełną swobodę w wyborze miejsca osadzenia przycisku włączającego rozrusznik, ponieważ zadania takiego przycisku sprowadzają sie do okresowego zamykania obwodu zasilającego przekaźnik prądem o niewielkim natężeniu. Wskutek wciśnięcia przycisku włączającego rozrusznik rozpoczyna się zasilanie elektromagnesu włącznika prądem o niewielkim natężeniu, przepływającym jednocześnie przez uzwojenie wzbudzenia rozrusznika. Powoduje to powolne obracanie się wirnika, przy czym jednocześnie elektromagnes włącznika zmuszając swój rdzeń do poosiowego przesuwania się za pośrednictwem dźwigni włączającej zazębia napędzające kółko zębate z wieńcem zębatym koła zamachowego. Dopiero po zupełnym zazębieniu się kółka z wieńcem zębatym rdzeń elektromagnesu przesuwa się do skrajnego położenia roboczego i zwiera styki zamykajace obwód zasilania uzwojeń rozrusznika prądem o pelnym natężeniu roboczym.
Hamulec rozrusznika, przeważnie jedno- lub wielotarczowy, działa podobnie jak zwykły cierny mechanizm hamulcowy. Read more… »

Specjalne zespoły prądotwórcze i rozruchowe

Po wciśnięciu przycisku włącznika rozruchu rozpoczyna się zasilanie elektromagnetycznego włącznika rozrusznika. W pierwszej fazie wciągania rdzenia elektromagnesu kotwica włącznika zwiera tylko lewy zestyk wskutek czego prąd zaczyna płynąć przez uzwojenie pomocnicze UPI i wirnik rozrusznika, a ponadto przez uzwojenie podtrzymujące U Tl. Od tej chwili wirnik rozrusznika obraca się powoli i zbliża do koła zamachowego, co powoduje zazębienie się jego kółka napędzającego z kołem zamachowym. Dopiero kiedy kółko napędzające już prawie zupełnie wsunie się w wieniec koła zamachowego, kotwica włącznika elektromagnetycznego zwiera również i prawy zestyk, wskutek czego poprzez przewód łączący zacisk rozrusznika i z zaciskiem rozrusznika prąd zaczyna płynąć przez uzwojenie włącznika rozrusznika, który włącza się 12 V lub 3 V w instalacji fi , moc znamionowa maksymalna (np. 0,4, lub 3 KM).
Dane charakterystyczne rozrusznika są często podawane jako charakterystyki , czyli w postaci krzywych informujących o określonych właściwościach rozrusznika odpowiednio do pojemności akumulatorów stosowanych do jego zasilania. Read more… »

Filtry oleju

Olej krążący w silniku zanieczyszczają ścierane z pracujących powierzchni części opiłki i cząstki osadów (nagaru, popiołu, kleistych osadów itd.). Gdyby poruszające się części silnika współpracowały ze sobą tylko w warunkach tarcia płynnego, wówczas zawarte w oleju zanieczyszczenia o ziarnistości mniejszej niż minimalne luzy pomiędzy współpracującymi powierzchniami nie przyczyniałyby sie w zasadzie do zużycia części. Ponieważ jednak w praktyce, (np. podczas rozruchu lub nawet w czasie pracy silnika), niektóre jego części współpracują w warunkach tarcia półpłynnego, nawet bardzo drobne zanieczyszczenia mechaniczne w oleju wzmagają zawsze zużycie części silnika. Z tego względu podczas pracy silnika z krążącego w nim oleju powinny być wychwytywane jak najczęściej wszelkie zanieczyszczenia. Read more… »

Przewietrzanie silnika

Napływający do filtru olej wypełnia wnętrze obudowy i przesącza się przez wkład, a następnie odpływa do miski olejowej.
Szczelinowy wkład papierowy cechuje bardzo duża dokładność oddzielania zanieczyszczeń, zależna od grubości przekładek papierowych; z uwagi na małą przepustowość wkłady takie nadają się tylko do bocznikowych filtrów oleju.
Wężownica filtrująca ma postać elastycznego, ldość sztywnego przewodu porowatego, zwiniętego śrubowo. Wykonanie takie pozwala na uzyskanie dość dużej czynnej powierzchni wkładu przy niewielkich wymiarach zewnętrznych filtru. Aby zwiększyć czynną powierzchnię wkładu niekiedy wężownicę wykonuje się jako podwójną.
Olej dopływający do wnętrza obudowy filtru przesącza się przez ściankę wężownicy i odpływając przez nią ścieka do miski Olejowej silnika. Olej, który nie przesącza się przez ściankę przewodu porowatego, odpływa do głównego kanału oleju. Wężownice filtruj ce stosowane są tylko w filtrach bocznikowych. Read more… »

Natężenie oświetlenia

Read more… »

Granica światła i cienia

Samochód ustawia się przed ekranem w odległości 5 m, tak aby oś pojazdu była prostopadła do powierzchni ekranu. Najjaśniejsza plama świetlna na powierzchni ekranu powinna leżeć na pionowym ramieniu krzyża kontrolnego. Podczas ustawiania reflektora, drugi reflektor powinien być zasłonięty. Żarówke zaopatruje się w osłonę, która zatrzymane promienie odbija i kieruje na lustro. Szczególnie przydatny jest reflektor z elektromagnesem służącym do pochylania wiązki światła, zwłaszcza podczas bardzo gęstej mgły. Read more… »

Lampy sufitowe w samochodach ciężarowych

W samochodach ciężarowych lampę sufitową i oswietlenie wskaźników włącza się najczęściej jednym przełącznikiem trójpołożeniowym. Lampy sufitowe zaopatruje się zwykle w żarówki kuliste lub rurkowe o mocach w zakresie 5. . .20 W. Oświetlenie jarzeniowe. Read more… »

Przerywacz z silniczkiem

Światem błyskowym może być: — indywidualna lampa błyskowa, — zespolona lampa o odrębnych powierzchniach świecących i źródłach światła, lecz o wspólnej obudowie, zespolona lampa wspólnej powierzchni świecącej, źródle Światła odrębnym lub wspólnym działającym w różnych warunkach — np. samochód FSO Warszawa, Pulsowanie światła (błyskanie) uzyskuje się za pośrednictwem przerywacza, czyli aparatu powodującego na przemian przerywanie i zamykanie obwodów żarówek. Przerywacz zegarowy. Mechanicznie nap mana sprężyna przez napęd zegarowy z hamulcem skrzydełko. wym uruchamia kółko ząbkowane izolowane, powodujące zwieranie i rozwieranie styków przerywacza włączonego do obwodu lampy. Read more… »

Prędkość krytyczna wału napędowego

Wały napędowe są wykonywane zwykle z cienkościennych ciągnionych rur bez szwu ze stali węglowych (C — . . .0,40/0). Rury takie powinny spełniać ściśle określone wymagania odnośnie dokładności wymiarów geometrycznych, grubości Ścianek, współosiowości przekrojów, prostolinijności osi walu i inne. Wymagane tolerancje wykonania rur na wały napędowe wynoszą zwykle: grubość ścianek — mm, średnica zewnętrzna ± mm (samochody osobowe) lub ± 0,25 mm (samochody ciężarowe) oraz odchylenia osi walu od linii prostej nie większe niż 0,4 mm na długości 1 m. Read more… »

Sygnalizacja zbliżania się pojazdu i wyprzedzania

Ze względu na bezpieczeństwo ruchu często konieczne jest powiadamianie użytkowników drogi o zbliżaniu sie pojazdu, zamiarze wyprzedzania lub o grożącym niebezpieczeństwie. Zadania takie spełniają zwykle sygnały dźwiękowe, sygnały pierwszeństwa oraz sygnały wyprzedzania. Sygnały dźwiękowe mogą być również wykorzystywane jako sygnały wyprzedzania w specjalnym wykonaniu, które jednak nie rozpowszechniły się dotąd szerzej. Sygnały dźwiękowe— każdy pojazd powinien byt wyposażony przynajmniej w jeden sygnał. Przepisy niektórych państw wymagają, aby barwa i ton dźwięku sygnału były inne w ruchu miejskim i inne w ruchu drogowym, Osiąga się to albo przez stosowanie dwóch różnych sygnałów, albo przez dwojakie zasilanie pojedynczego sygnału elektrycznego: bezpośrednie lub przez opornik tłumiący. Read more… »