Mechaniczne urządzenie sprzęgające

Jeżeli zęby napędzającego kółka rozrusznika zamiast wsunąć się we wnęki międzyzębne wieńca koła zamachowego oprą się o jego zęby, przekładnia nie zazębia się, a jedynie sprężyna śrubowa jest ściskana coraz silniej. W takim przypadku najpierw dźwignia włączająca zwiera styki włącznika i dopiero kiedy wirnik rozrusznika zaczyna się obracać, napędzające kółko zębate pod naciskiem sprężyny zazębia się z wieńcem zębatym koła zamachowego.
Mechaniczne urządzenie sprzęgające jest zaopatrzone w sprzęgło jednokierunkowe, wbudowane w piaście napędzającego koła zębatego i umożliwiające jedynie przekazywanie napędu od rozrusznika na wał korbowy. Jeżeli po uruchomieniu silnika jego wal korbowy zwiększając gwą prędkość obrotową usiłuje napędzać rozrusznik, sprzęgło jednokierunkowe samoczynnie się rozłącza i odtąd napędzające kółko zębate obraca się szybciej niż zabierak i wirnik rozrusznika.
Wskutek zwolnienia przycisku włączającego rozrusznik lub pedału dźwignia włączająca powraca do pozycji spoczynkowej, czyli najpierw rozwierają się styki włącznika (przerywając zasilanie prądem rozrusznika), a następnie sprężyna śrubowa odciąga napędzające kółko zębate, wyzębiając je z wieńca zębatego koła zamachowego,
Bezwładnościowe urządzenie sprzęgające. Napędzające kółko zębate zazębia się z wieńcem zębatym koła zamachowego wskutek swej bezwładności, w okresie kiedy zaczyna już obracać sie wirnik włączonego rozrusznika.
Uzyskuje sie to dzięki osadzeniu napędzającego kółka zębatego na wałku wirnika za pośrednictwem specjalnego gwintu wielozwojowego na zewnętrznej ściance cylindrycznej tulei suwliwie dopasowanej do wałka i połączonej z nim sprężyną amortyzującą. Często bezwładność napędzającego kółka zębatego zwiększa specjalny ciężarek. Read more… »

Miska olejowa

Główny kanał oleju w kadłubie silnika rozprowadza olej poprzez kanały do łożysk głównych wału korbowego oraz wału rozrządu, a ponadto przeważnie i do łożyskowania dźwigienek zaworów w głowicy (tylko w silnikach górnozaworowych). Często z kanału głównego olej dopływa do ciśnieniomierza kontrolnego oraz do filtru bocznikowego. Niekiedy, zwłaszcza w silnikach wysokoprężnych, p0d ciśnieniem smarowane są również i łożyska sworzni tłokowych w główkach korbowodów, przy czym olej doprowadzany jest od łożysk karbowych poprzez kanały.
System suchej miski Olejowej. Silnik pojazdu terenowego, z uwagi na silne kołysanie lub długotrwałe przechylenie podczas pracy (co powoduje zakłócenia w działaniu pompy oleju) wyposaża się zwykle w tzw. układ smarowania z suchą miską olejowa. Read more… »

Temperatura oleju w misce olejowej

Intensywność smarowania silnika zależy od jego prędkości biegu i obciążenia. Ponieważ przełożenie napędu jest stałe, częstotliwość tłoczenia dawek oleju przez pompę zmienia się proporcjonalnie do zmian prędkości obrotowej wału korbowego. Jednocześnie układ regulacyjny, zwiększający skok tłoczka pompy oleju w miarę uchylania przepustnicy w gaźniku, zapewnia doprowadzanie tym większych dawek oleju do głównego rozpylacza gaźnika, im większe jest chwilowe obciążenie silnika (i odwrotnie). Omawiane urządzenie podczas jałowego biegu silnika zabezpiecza jego smarowanie mieszanką zawierającą małe ilości oleju (0,3. . Read more… »

Typowe wkłady filtrujące

Ostatnio rozpowszechniają się również bocznikowe filtry odśrodkowe oraz uniwersalne filtry MICRONIC, z papierowymi wkładami o bardzo dużych czynnych powierzchniach. Filtr taki spełnia jednocześnie zadania filtru głównego i bocznikowego, dzięki bardzo wysokiej dokładności działania. Najbardziej rozpowszechnione są obecnie główne filtry oleju wyposażone we wkłady szczelinowe oczyszczane przez przekręcanie. Wkład taki ma postać stosu złożonego z cienkich płytek lub bębna z nawinietym gęsto cienkim drutem. Podczas pracy silnika wkład szczelinowy jest oczyszczany przez przekręcanie stosu płytek filtrujących względem nieruchomych płytek odległościowych, przez nieruchomy grzebyk lub szczotkę, każdorazowo wskutek przekręcania wkładu. Read more… »