Rozrusznik o przesuwnym wirniku

Bezwładnościowe urządzenie sprzęgające rozrusznika o dużej mocy ma zwykle zamiast sprężyny amortyzującej cierne sprzęgło wielotarczowe, pracujące z poślizgiem w razie przeciążenia.
Rozrusznik o przesuwnym wirniku wyróżnia sie brakiem wydzielonego urządzenia sprzęgającego, którego zadania spełnia wirnik wykonujący ograniczone ruchy poosiowe. Napędzające koło zębate jest związane z wałkiem wirnika za pośrednictwem ciernego sprzęgła amortyzującego, prze ważnie wielotarczowego. Magneśnica rozrusznika składa się z trzech uzwojeń dwóch szeregowych (głównego i rozruchowego) oraz bocznikowego (podtrzymującego). Długość komutatora jest znaczna, dzięki czemu Szczotki osadzone w nieruchomych trzymaczach mogą z nim współpracować bez względu na chwilowe położenie wirnika.
Jak długo rozrusznik nie pracuje, tak długo jego wirnik wskutek nacisku sprężyny pozostaje w położeniu nieco przesuniętym w odniesieniu do pola wzbudzenia. W takiej sytuacji napędzające kółko zębate jest utrzymywane w pewnej odległości od wieńca zębatego koła zamachowego.
Wciśnięcie przycisku włączającego rozrusznik (tzw. Read more… »

Zęby wieńca

Jeżeli zęby kółka napędzającego natrafią na zęby wieńca (zamiast na wnęki pomiędzy nimi), zazębienie kółka z wieńcem nieco się opóźnia, aż kółko zostanie odpowiednio przekręcone przez powoli obracający się wirnik. Zapewnia to w każdej sytuacji płynne zazębienie się kółka z wieńcem — bez jakichkolwiek uderzeń.
Bezpośrednio przed zupełnym wsunięciem zębów napędzającego kółka zębatego pomiędzy zęby wieńca koła zamachowego, przemieszczający się wraz z rdzeniem elektromagnesu włącznika mostek kontaktowy zamyka obwód zasilania Uzwojenia wzbudzenia rozrusznika prądem o pełnym natężeniu roboczym, czyli rozrusznik zaczyna rozwijać pełny moment obrotowy. Wprawdzie jednocześnie prąd przestaje płynąć przez uzwojenie wciągające włącznika elektromagnetycznego, lecz kółko napędzające pozostaje w zazębieniu z wieńcem koła zamachowego dzięki oddziaływaniu pola magnetycznego wytwarzanego przez uzwojenie podtrzymujące, którym odtąd płynie prąd O niewielkim natężeniu.
Kiedy silnik spalinowy zacznie już pracować, prędkość obrotowa walu korbowego szybko wzrasta. Skoro tylko podwyższająca Się prędkość wirowania napędzającego kółka zębatego przekroczy prędkość obrotowa wirnika, wskutek zaniku nacisku kółka rozłącza się sprzęgło wielotarczowe i od tej chwili zazębione nadal z wieńcem kółko zębate wiruje swobodnie — szybciej niż wirnik.
Dopiero po zwolnieniu włącznika rozruchu ustaje przepływ prądu przez uzwojenie elektromagnesu przekaźnika oraz uzwojenie podtrzymujace włącznika elektromagnetycznego. Umożliwia to rozprężającej się sprężynie wyłączającej wyzębienie napędzającego kółka zębatego z wieńca kola zamachowego i przesuniecie mostka kontaktowego w pozycje spoczynkową — czyli przerwanie przepływu prądu przez uzwojenie wzbudzenia rozrusznika. Read more… »

Chłodnice oleju

Gdy chodzi o silnik użytkowany w klimacie umiarkowanym, chłodzenie pośrednie oleju jest korzystniejsze niż bezpośrednie. Po rozruchu silnika ciecz chłodząca nagrzewa się bowiem znacznie szybciej niż olej i w okresie tym chłodnica oleju działa jako nagrzewnica oleju. Zapewnia to szybkie doprowadzenie silnika do stanu równowagi cieplnej, a więc i szybkie stworzenie prawidłowych warunków smarowania części silnika. Natomiast w klimacie gorącym, podczas pracy silnika temperatura cieczy chłodzącej z reguły przekracza 90 oc. Wówczas pośrednie chłodzenie oleju jest niezbyt skuteczne, ze względu na zbyt małą różnicę temperatur pomiędzy wodą a olejem.
Zadania wymiennika ciepła do pośredniego chłodzenia oleju spełnia niekiedy podwójna ścianka kadłuba, w której olej przepływa krętymi kanałami (np. Read more… »

Odśrodkowy filtr oleju

Odśrodkowy filtr oleju usuwa zanieczyszczenia dzięki większej ich bezwładności niż cząstek oleju. Doprowadzany do filtru olej przepływa przez kanał w ośce wirnika i wypełnia go całkowicie. Następnie olej przepływa rurkami przelewowymi w dół i pod ciśnieniem wytryskuje z dysz, wprawiając wirnik w szybki ruch obrotowy dzięki zjawisku odrzutu. W wyniku szybkiego ruchu obrotowego (8. . Read more… »