Rozrusznik o przesuwnym wirniku

Bezwładnościowe urządzenie sprzęgające rozrusznika o dużej mocy ma zwykle zamiast sprężyny amortyzującej cierne sprzęgło wielotarczowe, pracujące z poślizgiem w razie przeciążenia.
Rozrusznik o przesuwnym wirniku wyróżnia sie brakiem wydzielonego urządzenia sprzęgającego, którego zadania spełnia wirnik wykonujący ograniczone ruchy poosiowe. Napędzające koło zębate jest związane z wałkiem wirnika za pośrednictwem ciernego sprzęgła amortyzującego, prze ważnie wielotarczowego. Magneśnica rozrusznika składa się z trzech uzwojeń dwóch szeregowych (głównego i rozruchowego) oraz bocznikowego (podtrzymującego). Długość komutatora jest znaczna, dzięki czemu Szczotki osadzone w nieruchomych trzymaczach mogą z nim współpracować bez względu na chwilowe położenie wirnika.
Jak długo rozrusznik nie pracuje, tak długo jego wirnik wskutek nacisku sprężyny pozostaje w położeniu nieco przesuniętym w odniesieniu do pola wzbudzenia. W takiej sytuacji napędzające kółko zębate jest utrzymywane w pewnej odległości od wieńca zębatego koła zamachowego.
Wciśnięcie przycisku włączającego rozrusznik (tzw. Read more… »

Zęby wieńca

Jeżeli zęby kółka napędzającego natrafią na zęby wieńca (zamiast na wnęki pomiędzy nimi), zazębienie kółka z wieńcem nieco się opóźnia, aż kółko zostanie odpowiednio przekręcone przez powoli obracający się wirnik. Zapewnia to w każdej sytuacji płynne zazębienie się kółka z wieńcem — bez jakichkolwiek uderzeń.
Bezpośrednio przed zupełnym wsunięciem zębów napędzającego kółka zębatego pomiędzy zęby wieńca koła zamachowego, przemieszczający się wraz z rdzeniem elektromagnesu włącznika mostek kontaktowy zamyka obwód zasilania Uzwojenia wzbudzenia rozrusznika prądem o pełnym natężeniu roboczym, czyli rozrusznik zaczyna rozwijać pełny moment obrotowy. Wprawdzie jednocześnie prąd przestaje płynąć przez uzwojenie wciągające włącznika elektromagnetycznego, lecz kółko napędzające pozostaje w zazębieniu z wieńcem koła zamachowego dzięki oddziaływaniu pola magnetycznego wytwarzanego przez uzwojenie podtrzymujące, którym odtąd płynie prąd O niewielkim natężeniu.
Kiedy silnik spalinowy zacznie już pracować, prędkość obrotowa walu korbowego szybko wzrasta. Skoro tylko podwyższająca Się prędkość wirowania napędzającego kółka zębatego przekroczy prędkość obrotowa wirnika, wskutek zaniku nacisku kółka rozłącza się sprzęgło wielotarczowe i od tej chwili zazębione nadal z wieńcem kółko zębate wiruje swobodnie — szybciej niż wirnik.
Dopiero po zwolnieniu włącznika rozruchu ustaje przepływ prądu przez uzwojenie elektromagnesu przekaźnika oraz uzwojenie podtrzymujace włącznika elektromagnetycznego. Umożliwia to rozprężającej się sprężynie wyłączającej wyzębienie napędzającego kółka zębatego z wieńca kola zamachowego i przesuniecie mostka kontaktowego w pozycje spoczynkową — czyli przerwanie przepływu prądu przez uzwojenie wzbudzenia rozrusznika. Read more… »

Chłodnice oleju

Gdy chodzi o silnik użytkowany w klimacie umiarkowanym, chłodzenie pośrednie oleju jest korzystniejsze niż bezpośrednie. Po rozruchu silnika ciecz chłodząca nagrzewa się bowiem znacznie szybciej niż olej i w okresie tym chłodnica oleju działa jako nagrzewnica oleju. Zapewnia to szybkie doprowadzenie silnika do stanu równowagi cieplnej, a więc i szybkie stworzenie prawidłowych warunków smarowania części silnika. Natomiast w klimacie gorącym, podczas pracy silnika temperatura cieczy chłodzącej z reguły przekracza 90 oc. Wówczas pośrednie chłodzenie oleju jest niezbyt skuteczne, ze względu na zbyt małą różnicę temperatur pomiędzy wodą a olejem.
Zadania wymiennika ciepła do pośredniego chłodzenia oleju spełnia niekiedy podwójna ścianka kadłuba, w której olej przepływa krętymi kanałami (np. Read more… »

Odśrodkowy filtr oleju

Odśrodkowy filtr oleju usuwa zanieczyszczenia dzięki większej ich bezwładności niż cząstek oleju. Doprowadzany do filtru olej przepływa przez kanał w ośce wirnika i wypełnia go całkowicie. Następnie olej przepływa rurkami przelewowymi w dół i pod ciśnieniem wytryskuje z dysz, wprawiając wirnik w szybki ruch obrotowy dzięki zjawisku odrzutu. W wyniku szybkiego ruchu obrotowego (8. . Read more… »

Zespól DYNA FLOW

Zespól DYNA FLOW 1958 tworzy oryginalna przekładnia hydrokinetyczna (pompa, trzy turbiny i nastawna kierownica), zespolona z dwoma przekładniami planetarnymi w taki sposób, że pierwsza turbina oddaje napęd na wał zdawczy poprzez stałe przełożenie zwalniające 2,86, druga turbina — poprzez stale przełożenie zwalniające 1 ,54, a trzecia turbina — bezpośrednio, czyli z przełożeniem bezpośrednim (zasada działania — patrz system TURBOGLI DE 1957). Zależnie od ustawienia łopatek nastawnej kierownicy. Jeżeli rozpędzony samochód zaczyna napędzać silnik, tylne sprzęgło jednokierunkowe od razu się rozłącza i nie utrudnia obracania się tylnego koła słonecznego współbieżnie z wałem pierścieniowym. Z tego względu na okres korzystania z zakresu pracy L (bieg zwolniony) dodatkowo włącza się tylne sprzęgło wielotarczowe, które rygluje tylne sprzęgło jednokierunkowe i umożliwia skuteczne hamowanie silnikiem. Bieg bezpośredni włącza układ sterujący przez włączenie przedniego sprzęgła wielotarczowego, przy czym tylny hamulec pozostaje włączony, a przedni hamulec oraz tylne sprzęgło wielotarczowe — wyłączone. Read more… »

Reflektory przeciwmgłowe

Do oświetlania drogi podczas mgły, deszczu lub opadów śnieżnych stosuje się specjalne reflektory, tzw. przeciwmgłowe (dwa o mniejszym nateżeniu oświetlenia niż światła drogowe). Używanie ich nie jest obowiązujące. Reflektory takie zakłada się symetrycznie w stosunku do podłużnej osi symetrii. Najniższy punkt świecący reflektora przeciwmgłowego nie powinien znajdować sie niżej niż 250 mm od poziomu jezdni, a najwyższy punkt świecący nie wyżej niż 750 mm. Read more… »

Przełączenie ze świateł mijania

Przełączenie ze świateł mijania na światła drogowe następuje natychmiast po minięciu się samochodów. Szybkie przełączenie na światło drogowe zapewnia dobre oświetlenie drogi bezpośrednio za mijającym pojazdem. Zadania samoczynnego przełącznika świateł spełnia w tym przypadku „oko elektronowe”. Odpowiednio do sytuacji drogowej kierowca może użyć: — zwykły przełącznik nożny, — przełącznik ręczny, zapalający światło drogowe, — przełącznik włączający oko elektronowej. Wpływ obciążenia pojazdu na zmiane kąta pochylenia świateł. Read more… »

Elektromagnes kierunkowskazu

Lampa światła kierunku jazdy powinna być wyposażona w żarówkę o mocy kierunkowskazów ramieniowych W i o zwiększonej skuteczności świetlnej w stosunku do żarówek zwykłych o takiej samej mocy znamionowej. Stosunek czasu świecenia do czasu jednego cyklu kierunkowskazów błyskowych wynosi 500. Elektromagnes kierunkowskazu ramieniowego oblicza się z wykresu sil działających na jego ramię dla najbardziej niekorzystnego położenia (kąta wychylenia 300). Obliczoną w ten sposób silę Fr powiększa się o około 500, ze względu na konieczność pokonywania oporów wewnętrznych mechanizmu (Sil tarcia itp.). Przekrój rdzenia elektromagnesu oblicza się z zależności: S = F . Read more… »

Przerywacz kondensatorowy z przekaźnikiem

Najbardziej oddalony punkt powierzchni świecącej nie powinien się znajdować dalej niż 400 mm od skrajnego obrysu pojazdu. Widzialność geometryczna w granicach kąta 300 w płaszczyźnie pionowej i w granicach kąta 900 w płaszczyźnie poziomej. Światło STOP powinno być widoczne w dzień Przerywacz oporowy z elektromagnesem. Częstotliwość błysków zależy od obciążenia i dlatego przepalenie jednej z żarówek układu kierunkowskazów na samochodzie jest sygnalizowane przez zmianę częstotliwości błysków żarówki kontrolnej. W instalacji samochodowej 12 V z dworna lampami po 15 W po każdej stronie uzwojenie elektromagnesu składa sie z około zwojów (0,6 mm), a łączna oporność struny grzejnej i opornika wynosi 9. Read more… »

Typowe uszkodzenia zaworu

Jako typowe uszkodzenia zaworu stwierdza sie niekiedy zgięcie trzonka oraz pęknięcia, wypaczenie lub wypalenie grzybka. Zużytych zaworów zwykle się nie naprawia, lecz od razu wymienia się je na nowe. W razie konieczności zawór można naprawić, np. przez wyprostowanie, szlifowanie po zgrubnym frezowaniu przylgni frezem o odpowiednim stożku (450 lub 300) szerokość przylgni zmniejsza się odpowiednio frezami stożkowymi (np. i 750), po czym przylgnie frezuje się frezem wykańczającym i szlifuje. Read more… »