Pojazdy samochodowe

Pojazdy samochodowe wyposaża się w rozmaite urządzenia sygnalizacyjne, wśród których ze względu na przeznaczenie rozróżnia się zwykle urządzenia do sygnalizowania i ostrzegania o: obecności pojazdu na jezdni, — zamierzonej zmianie kierunku ruchu lub szybkości pojazdu, zbliżaniu się pojazdu i wyprzedzaniu, specjalnych zadaniach pojazdu w ruchu drogowym. Wymienione środki sygnalizacji służą do powiadamiania innych użytkowników sieci drogowej. Ze względu na znaczenie tego rodzaju urządzeń dla bezpieczeństwa ruchu podlegają one ścisłej normalizacji zarówno międzynarodowej (ISO/TC-22 zalecenia Nr 38) jak i krajowej (w oparciu o normy ISO opracowane są obecnie normy krajowe). Ponadto każdy samochód wyposaża się w urządzenia sygnalizaeci wewnętrznej, umożliwiające kontrolę działania zespołów i układów samochodu oraz w razie potrzeby w środki do porozumiewania sie obsługi. Zależnie od typu i przeznaczenia pojazdu stosowanie okre- Słonych urządzeń sygnalizacyjnych jest obowiązkowe lub Lampa trasy służy do oświetlenia tablicy zawierającej numer trasy lub nazwę osiedla docelowego autobusu komunikacji publicznej. Lampa taka z reguły jest wbudowana w górnej części nadwozia, a równomierne oświetlenie tablicy uzyskuje się dzięki kilku żarówkom, odpowiednio rozmieszczonym. Lampa rozpoznawcza taksówki stanowi zwykle tylko oświetlenie chorągiewki licznika. Lampa taka jest z reguły dołączona do licznika w taki sposób, że w razie ustawienia rączki licznika w. pozycji „WOLNE lampa pali się, a po opuszczeniu rączki w dół lampa gaśnie  Odpowiednio do ich przeznaczenia, urządzenia sygnalizacyjne można podzielić na: — obowiązujące dla wszystkich pojazdów poruszających się po drogach publicznych, — zalecane dla wszystkich pojazdów poruszających się po drogach publicznych, — obowiązujące dla pojazdów specjalnych, — stosowane dla wygody obsługi. Jako Środki służące do sygnalizacji wykorzystywane Są sygnały dźwiękowe oraz światła sygnałowe i światła ostrzegawcze. Sygnały dźwiękowe dzieli się ogólnie na miejskie, szosowe oraz specjalne. Wśród świateł sygnałowych rozróżnia się; — światła kierunku jazdy oraz — Światła hamowania STOP. Wśród świateł ostrzegawczych rozróżnia się: — światła pozycyjne (przednie i tylne), — światła postojowe, — światła obrysowe oraz światła odblaskowe. [hasła pokrewne: wypożyczalnia samochodów katowice, wypożyczalnia samochodów lublin, warszawa wynajem samochodów ]

Lampy pogotowia

Lampy pogotowia — są to lampy, których powierzchnia świecąca jest zaopatrzona w znak odpowiedniego pogotowia, np. ratunkowego, technicznego itp. Reflektory wywoławcze — stosowane są w samochodach straży pożarnej (barwa czerwona), służby granicznej i milicji (barwa niebieska). Strumień światła takich reflektorów ma kierunek stały lub obrotowo-zmienny (np. w płaszczyźnie poziomej), Swiatła autobusowe są to światła rozpoznawcze autobusów komunikacji publicznej, międzyosiedlowej. Najczęsciej stosuje się dwa Światła z przodu autobusu, umieszczone symetrycznie do jego podłużnej płaszczyzny symetrii, w górnej części nadwozia, z zachowaniem maksymalnej źródlem światła tablicy rejestracyjnej są oddzielne lampy lub wykorzystuje się do tego celu lampy światła pozycyjnego tylnego. Światła odblaskowe przyczepy, Każda przyczepa lub naczepa powinna być wyposażona w dwa światła odblaskowe, które sygnalizują do tylu obecność przyczepy na jezdni, np. w razie pozostawienia jej bez źródła zasilania, przez odbijanie światła wysyłanego ze źródła obcego. Widzialność geometryczna i fizjologiczna — jak samochodowego światła odblaskowego. Budowa geometryczna sygnału: trójkat równoboczny, z centralnym otworem trójkątnym (jeden kąt skierowany do góry, a przeciwległy mu bok trójkąta w poziomie). Barwa światła autobusowego powinna byt biała. Światła pomocnicze. Lampa tablicy rozdzielczej służy do oświetlania wskaźników. Lampy takie zaopatruje się w osłony uniemożliwiające olśniewanie osób siedzących w samochodzie. Niekiedy stosuje się również wyłącznik, który w jednej z pozycji włącza lampki tablicy rozdzielczej przez opornik tłumiący ich jasność. Lampa bagażnikowa lub silnika, stopni itp. włączana jest najczęściej przez samoczynny włącznik przyciskowy lub włącznik rtęciowy, podczas otwierania drzwi, unoszenia pokrywy itp. Niekiedy do oświetlania bagażnika wykorzystuje się światło innych lamp, np. tylnych. Lampa przenośna służy do oświetlania samochodu lub miejsca koło pojazdu podczas wykonywania doraźnych napraw w warunkach polowych. Niekiedy lampę przenośną zaopatruje się w uchwyt elektromagnetyczny. Szybko rozpowszechniają się jarzeniowe lampy przenośne. [patrz też: wypożyczalnia samochodów katowice, wypożyczalnia samochodów lublin, warszawa wynajem samochodów ]