Miska olejowa

Główny kanał oleju w kadłubie silnika rozprowadza olej poprzez kanały do łożysk głównych wału korbowego oraz wału rozrządu, a ponadto przeważnie i do łożyskowania dźwigienek zaworów w głowicy (tylko w silnikach górnozaworowych). Często z kanału głównego olej dopływa do ciśnieniomierza kontrolnego oraz do filtru bocznikowego. Niekiedy, zwłaszcza w silnikach wysokoprężnych, p0d ciśnieniem smarowane są również i łożyska sworzni tłokowych w główkach korbowodów, przy czym olej doprowadzany jest od łożysk karbowych poprzez kanały.
System suchej miski Olejowej. Silnik pojazdu terenowego, z uwagi na silne kołysanie lub długotrwałe przechylenie podczas pracy (co powoduje zakłócenia w działaniu pompy oleju) wyposaża się zwykle w tzw. układ smarowania z suchą miską olejowa. Ruchy i zmiany położenia silnika wywołują co najwyżej zakłócenia w działaniu pomocniczej pompy oleju lecz nie wpływają na prawidłowość smarowania silnika.
Olej dość szybko stygnie i stosunkowo krótko styka się z gorącymi spalinami przenikającymi do skrzyni korbowej. Układ z suchą miską olejowa stosuje się niekiedy również ze względu na brak miejsca na miskę olejową pod skrzynia korbową. [hasła pokrewne: wynajem aut warszawa, wynajem samochodu szczecin, wynajem samochodow warszawa ]
Miska olejowa. Kształt miski olejowej zależy zwykle od miejsca wbudowania silnika w samochodzie. Miski olejowe tłoczy się z blachy stalowej lub odlewa ze stopów lekkich. Wnętrze miski olejowej zaopatruje się często w grodzie tłumiące falowanie oleju, wywoływane wstrząsami i kołysaniem się silnika.
Aby polepszyć chłodzenie oleju, przeważnie odlewane miski zaopatruje się w zewnętrzne użebrowanie. Pojemność miski olejowej zależy od konstrukcji i mocy silnika, warunków chłodzenia oleju oraz od jakości stosowanego oleju i czasokresu jego wymiany. Poziom oleju w misce olejowej sprawdza się za pomocą odpowiednich olejowskazów. Najczęściej są to znakowane pręty określonej długości, zanurzone na pewną głębokość w oleju wypełniającym miskę. Na pręcie takim znajdują się zwykle dwa oznaczenia wskazujące dopuszczalne poziomy oleju w misce — najwyższy i najniższy.
Korek spustowy oleju, zwykle w postaci wkrętu, znajduje się w najniższym miejscu dna miski olejowej. Korek taki jest często zaopatrzony w magnes stały, wychwytujący cząstki żelaza zawarte w oleju oraz przylepione do nich zanieczyszczenia smoliste (patrz rys. 48-28). Przeważnie miska oleju ma wgłębienie, tzw. studzienkę, w której gromadzi sie olej pobierany następnie przez pompę.

Układy smarowania i ich podzespoły

Wadą spieków, jest mała ich udarność, w związku z czym używa się je prawie wyłącznie w postaci tulejek. Porowate tulejki ze spiekanych proszków metali wykonywane są od razu na gotowy wymiar (w formach). Obróbka wiórowa takiej tulejki zwykłymi metodami, a zwłaszcza rozwiercanie, jest niedopuszczalna ze względu na zagniatanie i zapychanie wylotów porowatości strukturalnych, co utrudnia wydostawanie się smaru na współpracującą ślizgowo powierzchnię. Tulejki z tekstolitu, po obrobieniu na ostateczne wymiary przez skrawanie, jeszcze przed założeniem nasyca sie podgrzanym olejem przez kilkanaście godzin. Tulejki takie utrzymują dobrze smar i pracują zadowalająco przez długie okresy czasu bez konieczności uzupełniania ubytku smaru. W razie podwyższania się miejscowych nacisków lub temperatury, z porowatości tulejki wydobywają sie na zewnątrz niewielkie ilości smaru, które smarując czop nie dopuszczają do zatarcia.
Ostatnio rozpowszechniają się tulejki wykonywane z tworzyw sztucznych, które mogą współpracować ze stalowymi czopami w ogóle bez smarowania. Elementy samosmarujące znajdują zastosowanie głównie w osprzęcie silników lub w zespołach podwozia.
Nowoczesne silniki samochodowe mają najczęściej ciśnieniowe układy smarowania, przy czym olej pod ciśnieniem jest doprowadzany tylko do najbardziej odpowiedzialnych części. Pozostałe części smarowane są zwykle rozbryzgowo olejem wyciskanym z łożysk smarowanych pod ciśnieniem i następnie rozpylanym przez poruszające się części lub wytryskującym okresowo z kanalików. Przeważnie w taki sposob smaruje sie np. gladź cylindrów, trzonki zaworów, popychacze, koła zębate i inne elementy. W silnikach dwusuwowych gaźnikowych powszechnie stosuje się smarowanie mieszankowe, tj. olej doprowadza się do silnika przez zmieszanie go z paliwem, a w silnikach dwusuwowych zasilanych wtryskowo stosuje się smarowanie świeżym Olejem rozpylanym w powietrzu zasysanym do cylindrów.
Smarowanie pod ciśnieniem. Układy smarowania pod ciśnieniem stosowane są w prawie wszystkich silnikach czterosuwowych. W układzie takim zadania zbiornika oleju spełnia najczęściej miska olejowa, czyli dno skrzyni korbowej, rzadziej oddzielny zbiornik (tzw. system suchej miski olejowej). [podobne: wynajem aut warszawa, wynajem samochodu szczecin, wynajem samochodow warszawa ]
Pompa oleju, przeważnie zębata, zasysa olej z miski olejowej za pośrednictwem pływającego smoka i tłoczy pod ciśnieniem poprzez przewód do kanałów układu. Zawór przelewowy, zabezpieczający przed nadmiernym podwyższaniem się ciśnienia oleju układzie (np. podczas rozruchu zimnego silnika), wbudowany jest przeważnie w przewodzie lub kanale tłoczącym pompy, a niekiedy w kadłubie pompy. Najczęściej olej tłoczony przez pompę przesącza się przez
Wkład filtru głównego lub inaczej szeregowego; Zawór obiegowy, wbudowany przed filtrem głównym lub jego głowicy, otwiera się w razie znacznego wzrostu oporów przepływu oleju przez układ filtru głównego (np. wskutek zanieczyszczenia sie wkładu) i kieruje olej wprost do kanału głównego w kadłubie silnika, z pominięciem filtru głównego.