Przerywacz z silniczkiem

Światem błyskowym może być: — indywidualna lampa błyskowa, — zespolona lampa o odrębnych powierzchniach świecących i źródłach światła, lecz o wspólnej obudowie, zespolona lampa wspólnej powierzchni świecącej, źródle Światła odrębnym lub wspólnym działającym w różnych warunkach — np. samochód FSO Warszawa, Pulsowanie światła (błyskanie) uzyskuje się za pośrednictwem przerywacza, czyli aparatu powodującego na przemian przerywanie i zamykanie obwodów żarówek. Przerywacz zegarowy. Mechanicznie nap mana sprężyna przez napęd zegarowy z hamulcem skrzydełko. wym uruchamia kółko ząbkowane izolowane, powodujące zwieranie i rozwieranie styków przerywacza włączonego do obwodu lampy. Schemat przerywacza zegarowego Przerywacz z silniczkiem. Jednocześnie z włączeniem obwodu lamp zostaje włączony silniczek elektryczny, którego wirnik napędza kółko ząbkowane, powodujące zwieranie i rozwieranie obwodu lamp. Przekaźnik działający w rytmie przerywania i zwierania obwodu lamp powoduje zwieranie i rozwieranie obwodu lampy kontrolnej. Wewnątrz przekaźnika znajduje sie mechanizm zębatkowy, który blokuje silniczek po 30 przełączeniach lamp (około 20 sek) i wyzwala dźwignie przełącznika. Tego rodzaju przerywacze z przełącznikami JAZ stosowane są np. w samochodach CITROEN DE-19. Przerywacz TRICO wyróżnia się zastosowaniem silniczka podobnego do silniczka wycieraczki i odpowiedniej przekladni zębatej. Przerywacz termobimetalowy działa dzięki wykorzystaniu różnicy współczynników rozszerzalności cieplnej dwóch rozmaitych metali, z których wykonane są sprasowane ze sobą paski elementu termobimetalowego. Wskutek przepływu prądu paski nagrzewają się i odkształcają, powodując rozwarcie styków, co z kolei wywołuje zanik prądu, stygnięcie termobimetalu i ponowne zwarcie styków. Element termobimetalowy. Odkształcenie termobimetalu można określić z zależności: j = K • At • 1-2/2d, gdzie: f — odkształcenie, K — współczynnik Villarceau, który biorąc praktycznie jest równy 3/2 różnicy współczynników rozszerzalności cieplnej obu pasków, At — różnica temperatur, L długość paska termobimetalu, d — grubo paska termobimetalu. [patrz też: Wypożyczalnia samochodów Gdańsk, Wynajem aut Poznań, Wynajem samochodu Warszawa ]

Elektromagnes kierunkowskazu

Lampa światła kierunku jazdy powinna być wyposażona w żarówkę o mocy kierunkowskazów ramieniowych W i o zwiększonej skuteczności świetlnej w stosunku do żarówek zwykłych o takiej samej mocy znamionowej. Stosunek czasu świecenia do czasu jednego cyklu kierunkowskazów błyskowych wynosi 500. Elektromagnes kierunkowskazu ramieniowego oblicza się z wykresu sil działających na jego ramię dla najbardziej niekorzystnego położenia (kąta wychylenia 300). Obliczoną w ten sposób silę Fr powiększa się o około 500, ze względu na konieczność pokonywania oporów wewnętrznych mechanizmu (Sil tarcia itp.). Przekrój rdzenia elektromagnesu oblicza się z zależności: S = F . 24500/B, gdzie: S przekrój rdzenia [CIII 2], F — siła elektromagnesu [G], B = indukcja magnetyczna. Indukcję przyjmuje się zwykle w zakresie 2000. . .6000 GS, choć można ją jeszcze poważnie powiększyć. Amperozwoje idące na magnesowanie żelaza Az: oblicza się z zestawienia obok, podającego amperozwoje konieczne do pokonania drogi 1 cm żelaza. Amperozwoje konieczne dla przepchnięcia strumienia magnetycznego przez szczeline powietrzna Azp oblicza się ze wzoru: Azp = • B • l, gdzie: I — łączna droga strumienia w powietrzu [cm]. Łączna liczba amperozwojów: A: = Az + Azp gdzie: Isr — średnia długość zwoju cewki. Pobór prądu: I — s• g  [A] gdzie: g = ob- (g 4. . .9 A/mm2). Liczba zwojów: z Az/ Długość drutu: L [m]. Ciężar uzwojenia: G • s • L/ 1000 [kG]. Układ kierunkowskazów błyskowych składa się z lamp błyskowych (migaczy) oraz przerywacza obwodów świetlnych lamp.[patrz też: Wypożyczalnia samochodów Gdańsk, Wynajem aut Poznań, Wynajem samochodu Warszawa ]