Podwójne działanie sygnału

Przekrój trąbki rozszerza się lejkowato i bezstopniowo w taki sposób, aby fala dźwiękowa, która rozwija się na powierzchni w miare rozprzestrzeniania się nie wykazywała skłonności do odrywania się od niej i wywoływania lokalnych zawirowań (turbulencji) zwiększających straty energii. Aby zmniejszyć wymiary sygnału fanfarowego, trąbkę zwija się często w spiralę lub ślimak. Podwójne działanie sygnału — inne na szosie, a inne w mieście — uzyskuje się zwykle przez zastosowanie opornika, który podczas użytkowania w mieście osłabia natężenie prądu przepływającego przez uzwojenie elektromagnesu. Sygnały są uruchamiane przyciskiem (PS) za pośrednictwem przekaźnika (Pi). Przekaźnik drugi (Pe) czynny jest tylko w okresie sygnalizacji miejskiej. Dzięki występującej bezwładności działania zaczyna on pracować z pewnym opóźnieniem i początkowo sygnał (SI) zostaje uruchomiany przez zacisk D, co zapewnia rozruch o pełnym strumieniu magnetycznym. Zabudowa sygnału. Warunkiem prawidłowego działania sygnału jest właściwe jego umocowanie. Sygnał powinien być osadzony na elastycznym wsporniku przymocowanym do sztywnej konstrukcji nie podlegającej drganiom. W celu zapewnienia zasilania zacisków sygnalu możliwie pełnym napięciem znamionowym, przewody doprowadzające prąd powinny mieć przekroje co najmniej 2,5 mm2. Moc potrzebna do zasilania sygnału samochodowego wynosi zwykle 40. . .55 W, a sygnału fanfarowego nawet do 100 W. Sygnały dźwiękowe dużej mocy, a zwłaszcza zespoły złożone z kilku sygnałów trzeba zasilać za pośrednictwem przekaźnika, umieszczonego między akumulatorem a sygnałami. . [podobne: wypożyczalnia aut warszawa, wypożyczalnia maszyn czyszczących, wypożyczalnia samochodów ]

Sygnal elektromagnetyczny

Sygnał elektromagnetyczny wytwarza dźwięki wskutek drgań membrany wymuszanych przez elektromagnes współpracujący z przerywaczem według zasady młotka Wagnera. Aby ograniczyć iskrzenie styków przerywacza, stosuje się zwykle odpowiednie kondensatory. Sygnały elektromagnetyczne budowane są jako sygnały uderzeniowe i fanfarowe. Sygnał uderzeniowy. Płytka kotwicy uderza silnie o rdzeń elektromagnesu w rytmie częstotliwości podstawowej. Rdzeń elektromagnesu i jego kotwicę wykonuje się z blach stalowych o dużej przenikalności magnetycznej, aby stworzyć silne pole magnetyczne, o dużej oporności dla prądów FOUCAULTA, powodujących straty energii i nagrzewanie się elektromagnesu. Izolacja uzwojenia powinna gie odznaczać dostateczna wytrzymałością dielektryczną, aby uniemożliwić przebicia miedzyzwojowe i do masy wskutek powtarzających się przepięć powodowanych przerywaniem przepływu prądu przez uzwojenia elektromagnesu o znacznej samoindukcji. Głośność dźwięku sygnału zależy od wielkości amplitudy drgań membrany, która jest w przybliżeniu proporcjonalna do nateżenia prądu przepływającego przez uzwojenie elektromagnesu oraz zależy od odstępu kotwicy od rdzenia. Natężenie prądu przepływającego przez uzwojenie elektromagnesu zależy od wartości przyłożonego napięcia, oporności uzwojenia, samoindukcji oraz czasu zwarcia przerywacza. Aby wywołać silne drgania wielkiej częstotliwości, za główną membraną umieszcza się często drugą membranę perforowaną, 0 drganiach własnych wyższych 0 oktawę niż drgania głównej membrany. Zamiast drugiej membrany stosuje sic często tarcze drgającą przez przeniesienie drgań od membrany. Sygnał fanfarowy różni się od uderzeniowego tym, że kotwica nie uderza o rdzeń elektromagnesu. Membrana wymusza drgania odpowiednio dobranego słupa powietrza, przy czym układ drgający membrany i słup powietrza są odpowiednio dostosowane do siebie. Zestrojowi rezonansowemu podlega częstotliwość drgań membrany wymuszanych przez elektromagnes (lub jedna z jej harmonicznych) z częstotliwością podstawową lub wyższą harmoniczną słupa powietrza w stożkowej trąbce akustycznej. Wysokość tonu (częstotliwość podstawowa) zależy głównie od długości słupa powietrza. Membrana zamyka trabke tworzac komorę spreżania, której kształt jest ściśle dobrany w sposób zapewniający zgodność fazy i amplitudy fal wysyłanych z różnych punktow membrany na wejściu do tuby (trąbki). Zapewnia to bowiem wzbudzenie trąbki przy minimalnym zużyciu energii. [podobne: wypożyczalnia aut warszawa, wypożyczalnia maszyn czyszczących, wypożyczalnia samochodów ]