Źródło światła

Światło powinno być ograniczone jak najbardziej do powierzchni tablicy. Źródło światła nie powinno być widoczne, a do oczu obserwatora powinno dochodzić tylko światło odbite od tablicy, pozwalające na odczytanie znaków rejestracyjnych z odległości co najmniej 20 m podczas postoju pojazdu w przeciętnych warunkach atmosferycznych. Kąt padania światła na tablice w każdym jej punkcie nie powinien być większy niż 0 (kąt ten mierzy się między kierunkiem światła a powierzchnią tablicy). Luminancja w każdym miejscu pomiaru nie powinna być mniejsza niż 2,5 cd/m2. Nierównomierność oświetlenia określona przez gradient luminancji (BI — B2)/l wszędzie powinna być mniejsza niż 2 Boleni, gdzie: Bo — najmniejsza luminancja z wyznaczonych w rozmaitych miejscach pomiaru, BI oraz Be — luminancja dwoch dowolnie obranych miejsc pomiaru, I — odległość między środkami miejsc pomiaru. Ekran kontrolny powinien mieć powierzchnię białą matową z oznaczonymi miejscami pomiarów. Luminancję mierzy się w kierunku prostopadłym do tablicy. Sygnały takie wykonuje się jako trójkątne pełne, ciągle powierzchnie odblaskowe (z centralnym otworem) lub jako zespoły złożone z elementów odblaskowych dowolnego kształtu, przynajmniej czterech na każdym boku trójkąta. Wymiary takiego trójkąta powinny być dostatecznie duże, aby spełnione były wymagania fizjologicznej widzialności. Długość b0ku trójkąta powinna wynosił co najmniej 150 mm. Szerokość pasa odblaskowego z każdej strony powinna wynosić 18. . 2300 długości boku. Swiatła uprzywilejowania w ruchu pozwalają użytkownikom dróg na łatwe rozpoznawanie pojazdu korzystającego z pierwszeństwa przejazdu. Światła te z reguły są umieszczane na dachu pojazdu, a wymiary mocowania nie podlegają normalizacji. W światła uprzywilejowania wyposaża się najrozmaitsze pojazdy, jak np.: samochody straży pożarnej, samochody milicyjne, samochody służby granicznej, samochody pogotowia technicznego oraz ratunkowego, pojazdy przewożące niebezpieczne ładunki i inne. Poza stosowaniem świateł rozpoznawczych, których źródłem są specjalne reflektory wywoławcze, pojazdy takie zaopatruje się często również i w sygnały dźwiękowe o odmiennej charakterystyce od powszechnie używanych. [przypisy: wypożyczalnia samochodów katowice, wypożyczalnia samochodów lublin, warszawa wynajem samochodów ]

Lampy sufitowe w samochodach ciężarowych

W samochodach ciężarowych lampę sufitową i oswietlenie wskaźników włącza się najczęściej jednym przełącznikiem trójpołożeniowym. Lampy sufitowe zaopatruje się zwykle w żarówki kuliste lub rurkowe o mocach w zakresie 5. . .20 W. Oświetlenie jarzeniowe. W autobusach stosuje sie coraz częściej oświetlenie jarzeniowe, z uwagi na korzystną barwę światła i niemal zupełny brak jakichkolwiek cieni. Najcześciej jarzeniowy system oświetleniowy jest zasilany prądem z przetwornicy o napięciu 110 V (lampy O gorących katodach) lub o napięciu do 2000 V (lampy o zimnych katodach). Uwzględniając straty energii w przetwornicy, instalacja jarzeniowa zużywa o około mniej prądu niż równie wydajny układ oświetleniowy z lampami żarowymi, Sprawność lamp jarzeniowych wynosi zwykle 60. . .70 lm/W. Źródłem światła jarzeniowego są z reguły pary rtęci wywołujące promieniowanie ultrafioletowe, które natrafiając na fluoryzującą substancje powlekającą ścianki rur pobudza ją do promieniowania widzialnego. Napięcie konieczne do spowodowania zapłonu rury jarzeniowej, czyli zapoczątkowania jej jarzenia, uzyskuje sie dzięki udarowi napięciowemu, osiąganemu wskutek znacznej indukcyjności obwodu. Zapłon lampy o gorącej katodzie następuje dość łatwo, dzięki wstępnemu podgrzaniu katody. Zapłonnik bimetalowy (tzw. starter jarzeniowy lub termiczny) powoduje zaindukowanie podwyższonego napięcia potrzebnego do zapłonu rury, a wiec do wywołania przepływu elektronów pomiędzy jej elektrodami. Efekt ten zwiększa dławik o dużej indukcyjności, włączony w szereg z lampą. Dławik taki zasadniczo sluży jako ogranicznik prądu. Cenną zaleta oświetlenia jarzeniowego jest możliwość wyboru najbardziej harmonijnego zabarwienia światła np. odpowiednio do pokrycia wnętrza nadwozia, obicia siedzeń itp. Podkreślić należy, że dotyczy to również i światła białego, ponieważ rozmaite lampy jarzeniowe wytwarzają je w licznych różnych odcieniach. Światła rozpoznawcze Oświetlenie tablicy rejestracyjnej (barwa biała) obowiązuje wszystkie samochody. Kształt geometryczny i wymiary powierzchni świecącej oraz wymiary umieszczenia na pojeździe przeważnie (m. in. również i w Polsce) nie sa znormalizowane. W celu uniknięcia niepożądanego odbijania promieni świetlnych od powierzchni tablicy w kierunku innych użytkowników drogi, tablice mocuje się prostopadle do osi geometrycznej pojazdu z tolerancją ±300 w stosunku do pionu. [podobne: wypożyczalnia samochodów katowice, wypożyczalnia samochodów lublin, warszawa wynajem samochodów ]