Chłodzenie silników

Tagi: , ,

Podczas spalania się materiału pędnego, w cylindrach silnika spalinowego wywiązują sie znaczne ilości ciepła, z którego tylko mała stosunkowo część (20. . 38%) jest zamieniana na prace użyteczną. Resztę ciepła traci się bezpowrotnie, głównie wskutek odprowadzania przez układ chłodzenia silnika do powietrza atmosferycznego oraz unoszenia przez spaliny.
Układ chłodzenia pracującego silnika samochodowego odprowadza przeciętnie 25. ..350/0 ciepła wywiązującego sie wewnątrz jego cylindrów. Konieczność chłodzenia nagrzewających się od gorących spalin części silnika wynika z dażenia do zapewnienia im możliwie korzystnych warunków pracy. Stale powtarzające się procesy spalania w cylindrach bez jednoczesnego chłodzenia silnika doprowadziłyby w krótkim czasie do nadmiernego rozgrzania się jego części. Wskutek tego najpierw pogorszyłyby się wybitnie ich warunki smarowania, a następnie w wyniku zniszczenia filmu olejowego pomiędzy pracującymi powierzchniami poruszających się części powstałyby warunki sprzyjające ich zatarciu, a więc uszkodzeniu lub zniszczeniu.
Zadania układu chłodzenia nie ograniczają się jednak do dostatecznie skutecznego chłodzenia części narażonych na przegrzanie. Układ chłodzenia powinien bowiem przede wszystkim utrzymywać pracujący silnik w określonym stanie równowagi cieplnej, zmieniającym sie tylko w ograniczonym zakresie. Kaidy silnik cechują bowiem określone, najkorzystniejsze średnie temperatury pracy jego części, wynikające już z samej ich konstrukcji i właściwości użytych materiałów konstrukcyjnych oraz stosowanego paliwa i oleju. Jak długo silnik znajduje sie w stanie równowagi cieplnej, tak długo spalanie w cylindrach przebiega najkorzystniej, straty mechaniczne wskutek tarcia są umiarkowane, a intensywność zużycia części osiąga minimum, [patrz też: bramy segmentowe łódź, aluminium 6082, Upadłość transgraniczna ]
Wskutek zbyt silnego rozgrzewania się części silnika olej silnikowy przegrzewa sie i koksuje, pokrywając przegrzane elementy warstwą izolującą cieplnie. Najbardziej wrażliwe na przegrzanie są tłoki i pierścienie tłokowe. Nagar i osady powstające w wyniku spiekania się i koksowania oleju powodują zakleszczanie się pierścieni tłokowych w rowkach. W rezultacie potęgują się przedmuchy spalin i cylindrów do skrzyni korbowej i tłoki łatwo ulegają zatarciu w cylindrach.
Jak długo części silnika są niedostatecznie nagrzane, tak długo sprawność silnika jest niewielka, głównie ze względu na intensywne odprowadzanie ciepła i zbyt niską temperaturę mieszanki w chwilach zapłonu, co pogarsza przebieg procesów spalania w cylindrach. Pewien wpływ wywiera tu również stosunkowo znaczna lepkość niedogrzanego oleju silnikowego, co powiększa straty mocy na pokonywanie oporów tarcia mechanicznego.
Wpływ ogólnego stanu cieplnego silnika na zużycie paliwa jest wyraźny, zwłaszcza w zakresie małych obciążeń, ponieważ wówczas rzeczywisty stopień sprężania mieszanki lub powietrza w cylindrach jest niewielki i mieszanka lub powietrze niedostatecznie nagrzewa sie podczas suwów spreżania. W takich warunkach, np. przy obciążeniu silnika odpowiadającym 100/0 obciążenia znamionowego, obniżenie temperatury wody chłodzącej z 80 oc do 40 oc powoduje dwukrotny wzrost zużycia paliwa.
[więcej w: getin leasing katowice, światła asymetryczne, nivette używane ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: getin leasing katowice nivette używane światła asymetryczne