Najwyższy punkt powierzchni świecącej kierunkowskazu

Tagi: , ,

Najwyższy punkt powierzchni świecącej kierunkowskazu powinien znajdować się co najwyżej 1500 mm nad jezdnią (jeżeli jest to niemożliwe dopuszcza się 2100 mm) i nie niżej niż 500 mm, a kierunkowskazów błyskowych umieszczonych wewnątrz obrysu samochodu nie niżej niż 400 mm. Zależnie od przyjętego układu lamp rozróżnia sie następujące rozmieszczenia kierunkowskazów błyskowych: — boczne, w pojeździe o całkowitej długości nie przekraczającej 4 m, — przednie i tylne w pojeździe o całkowitej długości nie przekraczającej m, — boczne i tylne w pojeździe o całkowitej długości nie przekraczającej 6 m, — przednie, tylne i boczne. w pojeździe o całkowitej długości większej niż 6 m, z tym że maksymalna odległość kierunkowskazu bocznego od przedniego obrysu nie powinna być większa niż 1/3 długości całkowitej pojazdu. Widzialność geometryczna w płaszczyźnie pionowej bez względu na typ i układ kierunkowskazów powinna zawierać się W granicach kąta 300. Widzialność geometryczna w płaszczyźnie poziomej powinna być zapewniona w granicach kątów. Światło kierunkowskazów powinno być widoczne w dzień (pogoda słoneczna) z odległości powyżej 30 m, a w warunkach kiedy jest wymagane oświetlenie pojazdu — z odległości powyżej 300 m. Światło kierunkowskazów nie powinno olśniewać użytkowników drogi. Swiatłość źródła światła kierunkowskazu ramieniowego powinna wynosić co najmniej 0,5 Cd, a światłość maksymalna światła przerywanego białego od 100. . .400 Cd, żółtego od 50. . .200 Cd, a czerwonego od 40. . . 160 cd. Zaleca się stosowanie barwy żółtej-samochodowej zarówno do przodu jak i do tyłu. Powierzchnia świecąca kierunkowskazu przedniego o świetle przerywanym powinna być co najmniej równa 25 cm2 , tylnego 40 cm2, a światła bocznego przerywanego i ciągłego — co najmniej 20 cm2. [podobne: Blog motoryzacyjny, Inovox, tribusteron ]
[przypisy: przegub tracta, japan motors bielsko, pko licytacje ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: japan motors bielsko pko licytacje przegub tracta