Olej silnikowy

Tagi: , ,

Do smarowania silników samochodowych używa się powszechnie specjalnych gatunków oleju, tzw. olejów silnikowych, charakteryzujących się określonymi cechami; najważniejsze z nich to:
— lepkość, mierzona w OE lub w centistokesach, wskaźnik lepkości (indeks wiskozowy) charakteryzujący zmienność lepkości oleju w zależności od temperatury oleju; olej jest tym lepszy, im mniej jego lepkość sie zmienia wraz ze zmianą temperatury,
— temperatura krzepnięcia — temperatura ta powinna być jak najniższa, ponieważ polepsza to gotowość techniczną silnika i ułatwia jego rozruch w niskiej temperaturze otoczenia,
— temperatura zapłonu, tj, temperatura, w której olej paruje, a jego pary zmieszane z powietrzem zapalają się nad lustrem oleju, w razie zbliżenia otwartego płomienia,
— zawartość zanieczyszczeń mechanicznych, kwasów, zasad oraz wody; olej silnikowy w zasadzie powinien być całkowicie wolny od wszelkich zanieczyszczeń.
Uszlachetniony olej silnikowy. Wysokojakościowe gatunki olejów silnikowych różnią się od zwykłych tym, że zawierają uszlachetniające dodatki chemiczne, tzw. inhibitory, polepszające rozmaite własności olejów. Zadania inhibitorów mogą być bardzo różne odpowiednio do przeznaczenia danego gatunku oleju. Najczęściej dodatki uszlachetniające zapewniają :
— podwyższenie wskaźnika lepkości oleju, zwiększenie odporności oleju na utlenianie,
— obniżenie temperatury krzepnięcia oleju,
— polepszenie własności zmywających oleju (zmniejszenie skłonności do wydzielania osadów stałych i substancji półstałych z oleju),
— zmniejszenie skłonności oleju do pienienia się i burzenia, polepszenie własności smarnych oleju (zwiększenie jego przyczepności do smarowanej powierzchni). [więcej w: blinatumomab, mechanizm zwrotniczy, wynajem samochodow warszawa ]
Szczególnie ważne jest stosowanie właściwego oleju silnikowego. Zawsze należy ściśle przestrzegać wszelkich zaleceń wytwórni silnika w tym zakresie, bez wprowadzania jakichkolwiek własnych „poprawek”.
Na okres pracy silnika w warunkach specjalnych, np. podczas docierania wprowadza się do Oleju silnikowego pewne specjalne dodatki lub zapewnia dodatkowe smarowanie polepszające warunki pracy silnika. Jako specjalny dodatek do oleju silnikowego stosuje się np. grafit koloidalny, o własnościach środka smarującego. Zawartość grafitu koloidalnego w oleju ułatwia i przyspiesza docieranie silnika nowego lub po naprawie głównej, Bardzo drobne, miękkie cząstki grafitu wypełniają wszelkie nierówności na powierzchniach pracujących, a tam gdzie przerwaniu ulega film olejowy, np. wskutek zbyt małego luzu lub nieodpowiedniej gładkości, grafit utrudnia miejscowe przegrzanie i zatarcie pracujących powierzchni.
Element samosmarujący. Do wielu miejsc w samochodzie, które wymagają smarowania, doprowadzanie smaru nastręcza poważne trudności. Jeżeli prędkości poślizgu są małe i nie zachodzi konieczność Odprowadzania znacznych ilości ciepła przez smar, w takich miejscach nawet w razie dużych nacisków pomiędzy współpracującymi powierzchniami można zastosować elementy samosmarujące z materialu porowatego, nasycone olejem lub smarem, lub z tworzywa o dobrych właściwościach ślizgowych. Najczęściej tego rodzaju elementy samosmarujące wykonuje sie ze spiekanych proszków metali (np. żelaza i brązu) lub z tworzyw sztucznych Oraz tkanin przesyconych żywicami (tekstolit, turbonit itd.).
[patrz też: bmw bawaria otomoto, getin leasing poleasingowe, getin poleasingowe ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: bmw bawaria otomoto getin leasing poleasingowe getin poleasingowe