Przerywacz z silniczkiem

Tagi: , ,

Światem błyskowym może być: — indywidualna lampa błyskowa, — zespolona lampa o odrębnych powierzchniach świecących i źródłach światła, lecz o wspólnej obudowie, zespolona lampa wspólnej powierzchni świecącej, źródle Światła odrębnym lub wspólnym działającym w różnych warunkach — np. samochód FSO Warszawa, Pulsowanie światła (błyskanie) uzyskuje się za pośrednictwem przerywacza, czyli aparatu powodującego na przemian przerywanie i zamykanie obwodów żarówek. Przerywacz zegarowy. Mechanicznie nap mana sprężyna przez napęd zegarowy z hamulcem skrzydełko. wym uruchamia kółko ząbkowane izolowane, powodujące zwieranie i rozwieranie styków przerywacza włączonego do obwodu lampy. Schemat przerywacza zegarowego Przerywacz z silniczkiem. Jednocześnie z włączeniem obwodu lamp zostaje włączony silniczek elektryczny, którego wirnik napędza kółko ząbkowane, powodujące zwieranie i rozwieranie obwodu lamp. Przekaźnik działający w rytmie przerywania i zwierania obwodu lamp powoduje zwieranie i rozwieranie obwodu lampy kontrolnej. Wewnątrz przekaźnika znajduje sie mechanizm zębatkowy, który blokuje silniczek po 30 przełączeniach lamp (około 20 sek) i wyzwala dźwignie przełącznika. Tego rodzaju przerywacze z przełącznikami JAZ stosowane są np. w samochodach CITROEN DE-19. Przerywacz TRICO wyróżnia się zastosowaniem silniczka podobnego do silniczka wycieraczki i odpowiedniej przekladni zębatej. Przerywacz termobimetalowy działa dzięki wykorzystaniu różnicy współczynników rozszerzalności cieplnej dwóch rozmaitych metali, z których wykonane są sprasowane ze sobą paski elementu termobimetalowego. Wskutek przepływu prądu paski nagrzewają się i odkształcają, powodując rozwarcie styków, co z kolei wywołuje zanik prądu, stygnięcie termobimetalu i ponowne zwarcie styków. Element termobimetalowy. Odkształcenie termobimetalu można określić z zależności: j = K • At • 1-2/2d, gdzie: f — odkształcenie, K — współczynnik Villarceau, który biorąc praktycznie jest równy 3/2 różnicy współczynników rozszerzalności cieplnej obu pasków, At — różnica temperatur, L długość paska termobimetalu, d — grubo paska termobimetalu. [patrz też: Blog motoryzacyjny, Inovox, tribusteron ]
[przypisy: przegub rzeppa, tłumik szmerów ssania, nivette otomoto ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: nivette otomoto przegub rzeppa tłumik szmerów ssania