Sygnal elektromagnetyczny

Tagi: , ,

Sygnał elektromagnetyczny wytwarza dźwięki wskutek drgań membrany wymuszanych przez elektromagnes współpracujący z przerywaczem według zasady młotka Wagnera. Aby ograniczyć iskrzenie styków przerywacza, stosuje się zwykle odpowiednie kondensatory. Sygnały elektromagnetyczne budowane są jako sygnały uderzeniowe i fanfarowe. Sygnał uderzeniowy. Płytka kotwicy uderza silnie o rdzeń elektromagnesu w rytmie częstotliwości podstawowej. Rdzeń elektromagnesu i jego kotwicę wykonuje się z blach stalowych o dużej przenikalności magnetycznej, aby stworzyć silne pole magnetyczne, o dużej oporności dla prądów FOUCAULTA, powodujących straty energii i nagrzewanie się elektromagnesu. Izolacja uzwojenia powinna gie odznaczać dostateczna wytrzymałością dielektryczną, aby uniemożliwić przebicia miedzyzwojowe i do masy wskutek powtarzających się przepięć powodowanych przerywaniem przepływu prądu przez uzwojenia elektromagnesu o znacznej samoindukcji. Głośność dźwięku sygnału zależy od wielkości amplitudy drgań membrany, która jest w przybliżeniu proporcjonalna do nateżenia prądu przepływającego przez uzwojenie elektromagnesu oraz zależy od odstępu kotwicy od rdzenia. Natężenie prądu przepływającego przez uzwojenie elektromagnesu zależy od wartości przyłożonego napięcia, oporności uzwojenia, samoindukcji oraz czasu zwarcia przerywacza. Aby wywołać silne drgania wielkiej częstotliwości, za główną membraną umieszcza się często drugą membranę perforowaną, 0 drganiach własnych wyższych 0 oktawę niż drgania głównej membrany. Zamiast drugiej membrany stosuje sic często tarcze drgającą przez przeniesienie drgań od membrany. Sygnał fanfarowy różni się od uderzeniowego tym, że kotwica nie uderza o rdzeń elektromagnesu. Membrana wymusza drgania odpowiednio dobranego słupa powietrza, przy czym układ drgający membrany i słup powietrza są odpowiednio dostosowane do siebie. Zestrojowi rezonansowemu podlega częstotliwość drgań membrany wymuszanych przez elektromagnes (lub jedna z jej harmonicznych) z częstotliwością podstawową lub wyższą harmoniczną słupa powietrza w stożkowej trąbce akustycznej. Wysokość tonu (częstotliwość podstawowa) zależy głównie od długości słupa powietrza. Membrana zamyka trabke tworzac komorę spreżania, której kształt jest ściśle dobrany w sposób zapewniający zgodność fazy i amplitudy fal wysyłanych z różnych punktow membrany na wejściu do tuby (trąbki). Zapewnia to bowiem wzbudzenie trąbki przy minimalnym zużyciu energii. [podobne: spreżyny talerzowe, serwis skody wrocław, żuraw warsztatowy ]
[więcej w: bmw bawaria otomoto, getin leasing poleasingowe, getin poleasingowe ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: bmw bawaria otomoto getin leasing poleasingowe getin poleasingowe