Sygnalizacja zbliżania się pojazdu i wyprzedzania

Tagi: , ,

Ze względu na bezpieczeństwo ruchu często konieczne jest powiadamianie użytkowników drogi o zbliżaniu sie pojazdu, zamiarze wyprzedzania lub o grożącym niebezpieczeństwie. Zadania takie spełniają zwykle sygnały dźwiękowe, sygnały pierwszeństwa oraz sygnały wyprzedzania. Sygnały dźwiękowe mogą być również wykorzystywane jako sygnały wyprzedzania w specjalnym wykonaniu, które jednak nie rozpowszechniły się dotąd szerzej. Sygnały dźwiękowe— każdy pojazd powinien byt wyposażony przynajmniej w jeden sygnał. Przepisy niektórych państw wymagają, aby barwa i ton dźwięku sygnału były inne w ruchu miejskim i inne w ruchu drogowym, Osiąga się to albo przez stosowanie dwóch różnych sygnałów, albo przez dwojakie zasilanie pojedynczego sygnału elektrycznego: bezpośrednie lub przez opornik tłumiący. Oddziaływanie sygnału dźwiękowego (tj. źródła fal akustycznych, wywoływanych drganiami okresowymi ciał dźwięczących w odróżnieniu od szmerów i hałasów, które wywoływane są przez ruchy nieokresowe) na ucho ludzkie zależy przede wszystkim od natężenia dźwięku. Odpowiednio do natężenia dźwięku sygnał wywołuje bardziej lub mniej silną impresję. Natężenie dźwięku zależy od amplitudy fal akustycznych, tj. drgań przekazywanych cząsteczkom powietrza i przenoszonych przez nie do organów słuchu człowieka. Wysokość tonu dźwięku zależy od częstotliwości drgań cząsteczek powietrza, a więc od częstotliwości drgań źródła dźwięku, np. membrany sygnału. Ze zwiększeniem częstotliwości drgań podwyższa sie ton dźwięku. Dźwięki dość rzadko występują w postaci czystych. tonów. Zwykle dźwięk stanowi kompozycje, tzn. składa się z wielu tonów czystych; do tonu podstawowego zostaje dodany szereg bardziej lub mniej wpływowych harmonicznych czyli tonów towarzyszących, których częstotliwość stanowi krotność częstotliwości tonu podstawowego, To bogactwo dźwięków w tony harmoniczne i ich względne natężenia pozwalają rozróżniać i oceniać zarówno np. glosy śpiewające, jak i aparaty głosowe wysyłające dźwięki rzeczywiste, Istotną cechą dźwięku jest jego barwa, która zależy Od częstotliwości i natężenia wysokich tonów. [podobne: spreżyny talerzowe, serwis skody wrocław, żuraw warsztatowy ]
[patrz też: przegub rzeppa, tłumik szmerów ssania, nivette otomoto ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: nivette otomoto przegub rzeppa tłumik szmerów ssania