Wał jednoprzegubowy (system TORQUE-TUBE)

Tagi: , ,

Wał jednoprzegubowy (system TORQUE-TUBE) składa sie wału napędowego, osłonietego sztywną pochwa, oraz jednego przegubu na połączeniu z wałem zdawczym skrzynki biegów. Jeden koniec pochwy łączy się sztywno z obudową głównej przekładni, a drugi, wykonany jako przegub kulowy — z obudową skrzynki biegów lub poprzeczką ramy. Wał przegubowy (układ HOTCHKISS) ma dwa przeguby: wejściowy — połączony z walem zdawczym i skrzynką biegów, oraz wyjściowy — połączony z walem wejściowym mostu napędowego. Dwuprzegubowe wały napędowe stosuje się bez pochew. W razie zastosowania dwuprzegubowego walu napędowego momenty reakcyjne wynikające z oddzialywania momentów obrotowych na kola pędne są przejmowane przez sprężyste elementy zawieszenia mostu napędowego (zwykle resory piórowe) lub specjalne elementy ustalające (np. drążki reakcyjne). Niekiedy rozróżnia się wały otwarte i wały zamknięte, Wałami otwartymi nazywane są wały bez pochew, czyli wały dwuprzegubowe, a do wałów zamkniętych zalicza się wały jednoprzegubowe. Ze względów konstrukcyjnych wały można podzielił na rurowe oraz pełne. Odnosząc do określonej wytrzymałości na skręcanie, wał rurowy w porównaniu z walem pełnym jest lżejszy, sztywniejszy i ma znacznie wyższą krytyczną prędkość obrotową. Wymagania stawiane wałom napędowym. Każdy wał napędowy powinien określone wymagania. najważniejsze to: — dostateczna wytrzymałość czyli zdolność przenoszenia maksymalnego momentu obrotowego, jaki może występować w układzie napędowym M max • MM • ił, gdzie: — współczynnik zapasu sprzęgła, MM maksymalny moment obrotowy silnika oraz ii — największe przełożenie skrzynki biegów ; jeżeli za skrzynką biegow wbudowana jest skrzynka rozdzielcza należy uwzględnić przełożenie tej skrzynki), — łatwość dostosowywania sie do wszelkich wzajemnych przesunięć łączonych zespołów napędowych, — pełne wyrównoważenie statyczne i dynamiczne, — wysoka dopuszczalna predkość obrotowa, o około 500 wyższa niż predkość wirowania w przypadku, kiedy silnik pracuje z dopuszczalną szybkobieżnością, a przelożenie w układzie napędowym jest najmniejsze, — prostota obsługi i możliwie długie okresy międzyprzeglądowe. [patrz też: bramki rozsuwane, inhibitor korozji, bruksizm ]
[przypisy: getin leasing katowice, światła asymetryczne, nivette używane ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: getin leasing katowice nivette używane światła asymetryczne