Światło postojowe

Tagi: , ,

Światło powinno być widoczne z odległości powyżej 150 m w przeciętnych warunkach atmosferycznych, kiedy jest wymagane oświetlenie. Światło to nie powinno olśniewać użytkowników sieci drogowej. Światłość światła białego min 1 Cd, a światła czerwonego min 0,5 cd. Moc żarówki 2 . . .5 W. Wielkość powierzchni świecącej powinna być równa co najmniej powierzchni koła 2,5 cm2. Jako światło postojowe stosuje się: — indywidualne — zespolone lampy o odrębnych powierzchniach świecacych i źródłach światła, a wspólnej obudowie, np. z bocznym kierunkowskazem błyskowym. lampa postojowa 73-13. Zespolone (CAV) lampy postojowe Światła obrysowe — jest pożądane, aby każdy autobus, samochód ciężarowy o ładowności powyżej 5 ton lub pojazd o znacznie rozbudowanym nadwoziu (powyżej 2,5 m szerokości) był wyposażony w światła obrysowe (gabarytowe), czyli po dwa światła z przodu i z tyłu wyznaczające szerokość pasa zajętego na jezdni przez pojazd. Światła obrysowe zapala się podczas postoju na jezdni niedostatecznie oświetlonej oraz w czasie jazdy, kiedy jest wymagane oświetlenie pojazdu. Światła obrysowe rozmieszcza się symetrycznie w stosunku do podłużnej osi pojazdu, w najszerszym miejscu obrysu pojazdu lub jego ładunku i tak wysoko, aby pokazać zewnętrzny obrys pojazdu. Najwyższy punkt powierzchni świecącej lampy nłe powinien znajdować się wyżej niż 1900 mm ponad jezdnia (jeżeli uniemożliwiają to względy konstrukcyjne, dopuszcza się powiększenie tego wymiaru do 2100 mm), a najniższy — nie mniej niż 400 mm. Wymagana widzialność geometryczna w granicach kąta 300 w płaszczyźnie pionowej i w granicach kąta 900 w płaszczyźnie poziomej. Swiatło powinno byt widoczne w odległości powyżej 300 w normalnych warunkach atmosferycznych, kiedy jest wymagane oświetlenie. Światłość światła obrysowego przedniego— białego— powinna wynosić 4. . .60 Cd, a światła tylnego — czerwonego — 2. . . 12 cd. [przypisy: bramki rozsuwane, inhibitor korozji, bruksizm ]
[więcej w: przegub tracta, japan motors bielsko, pko licytacje ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: japan motors bielsko pko licytacje przegub tracta